SPIS TREŚCI

 1. Losy Polaków na Wschodzie. Od caratu, przez stalinizm po trudną współczesność
  Jarosław Kita, Wojciech Marciniak
 2. Zapomniana śpiewaczka – Maria Karasińska
  Anna Milewska-Młynik
 3. Życie codzienne obywateli polskich w wybranych obozach w ZSRR w latach 1944–1949
  Aleksandra Arkusz
 4. Dzieje obozu NKWD/MWD nr 503 Kemerowo, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu w nim osób aresztowanych w Europie Środkowo-Wschodniej w 1945 roku
  Dariusz Węgrzyn
 5. Uwagi o kontekstach znaczeniowych pojęcia „repatriacja” z ZSRR oraz o nabywaniu z jej tytułu obywatelstwa polskiego
  Wojciech Marciniak
 6. Trudna historia. Dzieje kresowej rodziny w latach 1898–1957
  Beata Józków
 7. Kościół katolicki i życie religijne Polaków w Żytomierzu w latach 1917–1991
  Andrzej Kobus
 8. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego w Iranie w latach 1943–1945
  Katarzyna Śliwak
 9. Mitologizacja pamięci. Wokół sporu o ocenę polskiego i litewskiego ruchu oporu
  Barbara Jundo-Kaliszewska
 10. Spór o Wilno: wielość obrazów
  Agata Chutnik
 11. Leśnicy w Armii gen. Andersa. Komentarz do materiałów przechowywanych w Instytucie Hoovera
  Bogusław Kosel
 12. Tajna notatka Wydziału Zagranicznego KC PPR o problemach repatriacyjnych Polaków z ZSRR z 5 grudnia 1947 roku
  Wojciech Marciniak
 13. Jak kobiety o wolność i miejsce w polityce walczyły. Spotkania z książką Janusza Gmitruka „Ludowy Związek Kobiet” (Warszawa 2017, ss. 107)
  Ewelina Maria Kostrzewska
 14. Nowoczesny endek w cieniu Marszałka. Na marginesie najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza
  Przemysław Waingertner
 15. Prezydentowi Prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin – sprawozdanie z konferencji naukowej (Ciechanów, 1 grudnia 2017 r.)
  Bogumiła Umińska

Recent Submissions