SPIS TREŚCI

 1. Losy Polaków na Wschodzie. Od epoki zaborów, przez tragiczny wiek dwudziesty do trudnej współczesności
  Jarosław Kita, Wojciech Marciniak
 2. Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w latach 60.–90. XIX wieku. Między mitem a rzeczywistością
  Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha
 3. Polacy na Uralu w latach 60.–80. XIX wieku w świetle wspomnień Władysława Zahorskiego
  Jolanta Sikorska-Kulesza
 4. Syberyjskie losy powstańców styczniowych z regionu łódzkiego
  Jarosław Kita
 5. Opiekunka dyktatora. Losy Heleny Kirkorowej (1828–1900) w Powstaniu Styczniowym i na zesłaniu syberyjskim
  Emil Noiński
 6. Ссыльные поляки в Вологодской губернии в 19 веке: российская историография и перспективы исследования
  Anton Liutynski
 7. Pamięć o powstaniu zabajkalskim 1866 roku. Forma upamiętnienia powstania zabajkalskiego w ramach powstającego w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru
  Wojciech Śleszyński
 8. Żołnierzy-Polaków wrażenia z podróży na front wojny rosyjsko-japońskiej
  Jacek Legieć
 9. Podróż na Syberię w świetle wspomnień Floriana Bohdanowicza
  Stanisław Wiech
 10. Droga na Syberię polskich kobiet na przykładzie: Ewy Felińskiej, Marii Morzyckiej i Jadwigi Prendowskiej
  Wojciech Cedro
 11. Kornela i Ludwika Zielonków droga na Syberię. Rosja w oczach zesłańców postyczniowych
  Łukasz Wołczyk
 12. Wiktoriańska „salonniére” i jej świat. Rozważania wokół biografii Gertrude Tennant autorstwa Davida Wallera
  Jacek Pietrzak
 13. Łódzcy robotnicy z trzech perspektyw oglądani. Uwagi na marginesie książki: Kamil Śmiechowski, Marta Kowalska-Sikorska, Kenshi Fukumoto, Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze
  Krzysztof Paweł Woźniak
 14. W kwestii pewnego nieporozumienia
  Kamil Śmiechowski
 15. Magdalena Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919), wyd. Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 346.
  Mateusz Kowalski
 16. Joanna Sosnowska, Opieka nad dziećmi w Łodzi w latach I wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 495
  Wiesław Puś
 17. Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Sesji Naukowej pt. Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Prywatne światy zamknięte w listach”, Olsztyn, 21–22 września 2017 r.
  Łukasz Biały

Recent Submissions