Show simple item record

dc.contributor.authorStańczyk, Krystian M.
dc.date.accessioned2018-06-12T14:00:50Z
dc.date.available2018-06-12T14:00:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25082
dc.description.abstractThe Police Teams dealing with undetected crime, commonly known the Police X Archives have long been a part of the structure of Polish law enforcement agencies being an important element of the State’s instruments in the fight against crime. These groups were entrusted with a particular type of cases which cover cases of the most severe crimes (primarily murders) and unexplained events, committed many years ago, ended with negative results due to an undetected perpetrator or lack of sufficient evidence of their guilt. This article attempts to illustrate the specificities of the Police X Archives. It has also been pointed out how strong the presence of the institution of the time limitation of punishability is in work of such a team. Considering the effects of the time limits associated with it, it not only has led to the decision to create the Police X Archives, but it also influences their actions in many areas.en_GB
dc.description.abstractPolicyjne Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych, zwane potocznie policyjnymi Archiwami X, na stałe wpisały się już w strukturę polskich organów ścigania, stanowiąc istotny element instrumentarium państwa w walce z przestępczością. Grupom tym powierzono szczególny rodzaj spraw. Do ich właściwości należą przypadki najcięższych zbrodni (przede wszystkim zabójstw) oraz niewyjaśnionych zdarzeń, popełnionych przed wieloma laty, umorzonych z wynikiem negatywnym – z powodu niewykrycia sprawcy lub braku dostatecznych dowodów jego winy. W niniejszym artykule podjęto próbę ukazania specyfiki spraw podejmowanych przez policyjne Archiwa X. Zwrócono też uwagę na to, jak silnie w pracy tego rodzaju zespołów zaznacza się obecność instytucji przedawnienia karalności przestępstw. Wzgląd na skutki, jakie niesie ze sobą upływ związanych z nią terminów, nie tylko legł u podstaw decyzji o utworzeniu policyjnych Archiwów X, lecz także wywiera wpływ na ich działania w wielu obszarach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;83
dc.subjectundetected offencesen_GB
dc.subjectPolice X Archivesen_GB
dc.subjecttime limitation of punishabilityen_GB
dc.subjectprzestępstwa niewykrytepl_PL
dc.subjectArchiwum Xpl_PL
dc.subjectprzedawnienie karalnościpl_PL
dc.titleInstytucja przedawnienia karalności a działalność Policyjnych Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych, tzw. policyjnych Archiwów Xpl_PL
dc.title.alternativeTime Limitation of Punishability and Activity of Police Teams dealing with undetected crime – the Police X Archivesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number71-89
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, aplikant adwokacki
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesAndrejew, Igor. 1978. Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesBojarski, Tadeusz. 2012. „Komentarz do rozdziału XI”. W Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk. Kodeks Karny. Komentarz. Red. Tadeusz Bojarski. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk, Tomasz, Janusz Tylman. 2007. Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesKSAF. 2011. „Mordercy wpadli po 11 latach”. Magazyn Express Ilustrowany 4.pl_PL
dc.referencesKulik, Marek. 2014. Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesKulik, Marek. 2016. „Zmiany przepisów dotyczących przedawnienia wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia LXIII, 1: 61–79.pl_PL
dc.referencesLitka, Piotr, Bogdan Michalec, Mariusz Nowak. 2016. Polskie Archiwum X. Kraków: Wydawnictwo WAM.pl_PL
dc.referencesMakarewicz, Juliusz. 1935. Kodeks karny z komentarzem. Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.pl_PL
dc.referencesMarszał, Kazimierz. 1972. Przedawnienie w prawie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesRymaszewska, Krystyna. 2015. Po 20 latach odpowie za morderstwo Joanny Sendeckiej. Portal internetowy TVP3 Bydgoszcz, 23.07.2015. http://bydgoszcz.tvp.pl/20956345/po-20-latachodpowie-za-morderstwo-joanny-sendeckiej [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.referencesSakowicz, Andrzej. 2015. „Komentarz do art. 17 k.p.k.”. W Andrzej Sakowicz, Katarzyna Boratyńska, Adam Górski, Michał Królikowski, Marcin Warchoł, Andrzej Ważny. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Red. Andrzej Sakowicz. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesSkorupka, Jerzy. 2015. „Komentarz do art. 17 k.p.k.”, W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Red. Jerzy Skorupka. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesSoćko, Michał. 2012. „Istota i kryminalnopolityczne znaczenie przedawnienia w prawie karnym”. Studia Iuridica Lublinensia 17: 193–212.pl_PL
dc.referencesWarylewski, Jarosław. 2015. Prawo karne. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesWróbel, Włodzimierz, Andrzej Zoll. 2010. Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak.pl_PL
dc.referencesWS/GP. 2016. Rozwiązali zagadkę brutalnego morderstwa kobiety sprzed 29 lat. Portal internetowy TVN24, 24.05.2016. http://www.tvn24.pl/pomorze,42/gdansk-rozwiazali-zagadke-morderstwa-sprzed-29-lat,646469.html [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-kryminalne/zabojstwo/64003, Zabojstwo.html [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://statystyka. policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestępstwa-kryminalne/zgwalcenie/122293, Zgwalcenie. html [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.referenceshttp://www.policja.pl [dostęp 1.07.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrystian.stanczyk@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.83.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record