Show simple item record

dc.contributor.authorArkuszewski, Piotr
dc.contributor.authorAntoszczyk, Łukasz
dc.contributor.authorMazurek-Wardak, Magdalena
dc.contributor.authorWardak, Zbigniew
dc.date.accessioned2018-06-12T14:00:49Z
dc.date.available2018-06-12T14:00:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25078
dc.description.abstractThe article contains some consideration about selected, crucial circumstances of the death of the Russian poet Sergei Yesenin and it also concerns the injuries found in him during the post-mortem examination. The authors have focused on the most important and currently available information which indicates that the true cause of the poet’s death might have been different from the official cause of death. Some facts discredit suicidal hanging and the others suggest a possibility of a murder staged to look like a suicide.en_GB
dc.description.abstractArtykuł zawiera rozważania dotyczące wybranych, kluczowych okoliczności śmierci rosyjskiego poety Sergiusza Jesienina oraz stwierdzonych u niego po śmierci obrażeń ciała. Autorzy skupili się na najważniejszych dostępnych dziś informacjach, które wskazują, że faktyczna przyczyna zgonu poety mogła być inna niż oficjalna. Pewne fakty podają bowiem w wątpliwość samobójcze zawiśnięcie w pętli, a inne z kolei sugerują możliwość dokonania zabójstwa z upozorowaniem go na samobójstwo.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;83
dc.subjectSergei Yeseninen_GB
dc.subjectstaging a murder to look like a suicideen_GB
dc.subjecthangingen_GB
dc.subjectstrangulationen_GB
dc.subjectskull bone infarctionen_GB
dc.subjectSergiusz Jesieninpl_PL
dc.subjectupozorowanie zabójstwa na samobójstwopl_PL
dc.subjectpowieszeniepl_PL
dc.subjectzadzierzgnięciepl_PL
dc.subjectwłamanie kości czaszkipl_PL
dc.titleŚmierć Sergiusza Jesienina – samobójstwo czy zabójstwo upozorowane na samobójstwo? Analiza wybranych okoliczności zgonu i obrażeń ciałapl_PL
dc.title.alternativeSergei Yesenin’s death – a suicide or a murder staged to look like a suicide? An analysis of some selected circumstances of the death and injuriesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number21-31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Katedra Endokrynologii, Zakład Chirurgii Doświadczalnej
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii, Zakład Patomorfologii
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Postępowania Karnego, prokurator Prokuratury Rejonowej Łódź–Polesie
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyki
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBarzdo, Maciej, Leszek Żydek, Anna Smędra-Kaźmirska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent. 2010. „Pośmiertne podbiegnięcia krwawe”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60 (2–3): 83–87. http://www.amsik.pl/archiwum/2-3_2010/2-3_10b.pdf [dostęp 12.06.2017].pl_PL
dc.referencesHołyst, Brunon. 2002. Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesJakliński, Andrzej, Jan Kobiela, Kazimierz Jaegermann, Zdzisław Marek, Zofia Tomaszewska, Bożena Turowska. 1983. Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesOjcewicz, Grzegorz. 2011. „Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina: od zlecenia do ekshumacji”. Acta Neophilologica 13: 236–250.pl_PL
dc.referencesOjcewicz, Grzegorz. 2014. „Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina – raz jeszcze”. Studia Rossica Gedanensis 1: 391–408.pl_PL
dc.referencesOjcewicz, Grzegorz, Renata Włodarczyk, Dariusz Zajdel. 2009. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.pl_PL
dc.referencesProtokół sekcji zwłok Sergiusza Jesienina. https://ru.wikisource.org/wiki/Акт_патологоанатомического_вскрытия_тела_Есенина [dostęp 12.06.2017].pl_PL
dc.referencesRaszeja, Stefan, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz. 1993. Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.referencesSygit, Bogusław. 1985. Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie. Studium z dziedziny kryminalistyki. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesTeresiński, Grzegorz. 2002. „O ustalaniu okoliczności urazu głowy”. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 52 (2): 65–83. http://www.amsik.pl/index.php?option=com_contenttask=viewid=171 [dostęp 12.06.2017].pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, Renata, Grzegorz Ojcewicz. 2011. „Wybrane aspekty analizy okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina”. Problemy Kryminalistyki  272 (2): 66–70. clk.policja.pl/download/4/141172/005-wlodarczyk.pdf [dostęp 12.06.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailarkusz@op.pl
dc.contributor.authorEmailuakanto@gmail.com
dc.contributor.authorEmailmagdalencja01@outlook.com
dc.contributor.authorEmailzbigniew.wardak@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.83.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record