Show simple item record

dc.contributor.authorKita, Jarosław
dc.date.accessioned2018-06-12T13:58:51Z
dc.date.available2018-06-12T13:58:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25053
dc.description.abstractMovement of insurgent parties played an significant role during the January Uprising, in connection with the guerrilla nature of the fighting and the overwhelming predominance of Russian troops. Much depends on the skills and creativity of the departmental commanders. Marches were held in accordance with established rules, in case there was no threat from the enemy, but always with proper security of the marching column. However, most insurgent parties had to hide and march at night for hours and often days, running away from the pursuing Russians. The insurgents used a variety of masking and misleading activities during marches. The negative consequence of this forced mobility was nearly wandering lives of the insurgents. The insurgents were returning home, but troubles of the guerrilla fights, including the constant movement, remained in their memory for years. This is clearly indicated by the analysis of many memoirs.en_GB
dc.description.abstractPodczas powstania styczniowego ze względu na partyzancki charakter walk i przygniatającą przewagę wojsk rosyjskich niezmiernie istotną rolę odgrywało przemieszczanie się partii powstańczych. Wiele zależało w tym względzie od umiejętności i inwencji dowódców poszczególnych oddziałów powstańczych. W sytuacji, kiedy nie było zagrożenia ze strony nieprzyjaciela, marsze odbywały się według ustalonych zasad, zawsze jednak z odpowiednim ubezpieczeniem kolumny marszowej. Jednak najczęściej partie powstańcze musiały się ukrywać i maszerować nocami lub przez wiele godzin, a nawet dni, uciekać przed ścigającymi je Rosjanami. Podczas marszów powstańcy stosowali wiele różnych działań maskujących i wprowadzających wroga w błąd. Negatywną konsekwencją tej wymuszonej mobilności był niemal tułaczy tryb życia, jaki wiedli insurgenci styczniowi. Powstańcy wracali do domów, jednak trudy partyzanckiego charakteru walki, a w tym nieustanne przemieszczanie się partii powstańczych, pozostawały w ich pamięci na długie lata, na co wyraźnie wskazuje analiza niejednego pamiętnika.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;99
dc.subjectJanuary Uprisingen_GB
dc.subjectinsurgent unitsen_GB
dc.subjectmovementen_GB
dc.subjectpowstanie styczniowepl_PL
dc.subjectoddziały powstańczepl_PL
dc.subjectprzemieszczanie siępl_PL
dc.titlePrzemieszczanie się partii powstańczych podczas powstania styczniowegopl_PL
dc.title.alternativeMovement of insurgent parties during the January Uprisingen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[181]-193
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski XIX wieku
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesBończa-Dygulski W., Wspomnienie Sandomierzaka, [w:] W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.pl_PL
dc.referencesErlach von F.L., Partyzantka w Polsce w r. 1863 w świetle własnych obserwacji, zebranych na teatrze walki od marca do sierpnia 1863 roku, przekł. J. Gagatek, W. Tokarz, przedmowa i przypisyW. Tokarz, Warszawa 1919.pl_PL
dc.referencesHirsch R., Z oddziału Jagmina. Wspomnienie, [w:] W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.pl_PL
dc.referencesKahane Sanbra F., Dzieje Żuawa, [w:] W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.pl_PL
dc.referencesOxiński J., Józefa Oxińskiego wspomnienia z powstania polskiego 1863/64 roku [odbitka z „Rocznika Łódzkiego”], Łódź 1959.pl_PL
dc.referencesPamiętnik Ignacego Jana Drygasa, [w:] Wspomnienia chłopów powstańców 1863 r., red. E. Kozłowski, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesPamiętnik Jana Podkowy weterana z 1863 roku, [w:] K. Jadczyk, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot,pl_PL
dc.referencesPowstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesPamiętnik Konstantego Małeckiego, weterana 63 roku, [w:] K. Jadczyk, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesPrzygody powstańca z 1863 roku, [w:] K. Jadczyk, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesRembacz M., Z biegu życia wspomnień kilka dla pamięci młodszego pokolenia, [w:] Wspomnienia chłopów powstańców 1863 r., red. E. Kozłowski, Kraków 1983.pl_PL
dc.referencesWiśniewski F., W oddziale Czachowskiego. (Urywki z pamiętnika), [w:] W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego 1863–1903, Lwów 1903.pl_PL
dc.referencesŻelkowski-Dąbrowa W., Wspomnienia moje z 1863 r. jako siedemnastoletniego powstańca, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie, red. T. Mencel, Lublin 1966.pl_PL
dc.referencesDąbkowski W., Powstanie styczniowe w puszczy kozienickiej, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesJadczyk K., Przyczynek do działalności polskiego sądownictwa wojskowego w powstaniu 1863– 1864 r. Sprawa wyroków śmierci na Władysława Sokołowskiego „Iskrę”, Tomasza Stamirowskiegoi Józefa Sawickiego, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica 88, 2012, s. 137–159.pl_PL
dc.referencesJadczyk K., Kita J., Nartonowicz-Kot M., Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesKarbowski W., Ludwik Narbutt. Życiorys wodza w powstaniu styczniowem na Litwie, Grodno 1935.pl_PL
dc.referencesKieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKozłowski E., Wrzosek Mieczysław, Historia oręża polskiego 1795–1939, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesMaliszewski E., Organizacja powstania styczniowego, Warszawa [1919].pl_PL
dc.referencesPłoski S., O taktyce oddziałów powstańczych, „Przegląd Historyczny” 1937–1938, t. XXXIV, nr 2, s. 495–503.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjaroslawkita@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.99.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record