Show simple item record

dc.contributor.authorWłodarczyk, Zdzisław
dc.date.accessioned2018-06-12T13:58:50Z
dc.date.available2018-06-12T13:58:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25052
dc.description.abstractAt the beginning of 1793 Prussian troops entered Greater Poland, the second partition of Poland became a fact. Out of occupied lands a new province South Prussia (Südpreussen) was created immediately. One element of new reality was visible military presence in the socioeconomic area of the province. Many cities and towns, something unheard of in the pre-partition period, have become the headquarters of the garrisons. Many times the troops changed their places of the deployment. The squadron of the 4th Hussar Regiment was stationed at the Kalisz department. One of them, commanded by Major Graner, received an order of translocation from Bolesławiec over the Prosna river to Radomsko (September 1804). The relocation of the escadron was based on a document approved by the superiors with the route description (Marsch Route).en_GB
dc.description.abstractW początkach 1793 r. wojska pruskie wkroczyły do Wielkopolski, II rozbiór Rzeczypospolitej stał się faktem. Z zajętych ziem utworzono niezwłocznie nową prowincję – Prusy Południowe (Südpreussen). Jednym z elementów nowej rzeczywistości była widoczna obecność wojska w przestrzeni społeczno-gospodarczej prowincji. Wiele miast i miasteczek, rzecz niespotykana w okresie przedrozbiorowym, stało się siedzibami garnizonów. Wielokrotnie też oddziały zmieniały miejsca swego postoju. Na terenie departamentu kamery kaliskiej stacjonowały szwadrony 4. pułku huzarów. Jeden z nich, dowodzony przez majora Granera, otrzymał rozkaz translokacji z Bolesławca nad Prosną do Radomska (wrzesień 1804). Przemieszczenie oddziału następowało na podstawie zatwierdzonego przez zwierzchników dokumentu z opisem trasy (Marsch Route).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;99
dc.subjectSouth Prussiaen_GB
dc.subject19th centuryen_GB
dc.subjectcavalryen_GB
dc.subjectarmyen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.subjectRadomskoen_GB
dc.subjectBolesławiec nad Prosnąen_GB
dc.subjectPrusy Południowepl_PL
dc.subjectXIX wiekpl_PL
dc.subjectkawaleriapl_PL
dc.subjectwojskopl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectRadomskopl_PL
dc.subjectBolesławiec nad Prosnąpl_PL
dc.titleTranslokacja eskadronu majora von Granera (4. pułk huzarów ks. Eugena von Württemberg) z Bolesławca do Radomska (1804)pl_PL
dc.title.alternativeTranslocation of the Major von Graner’s escadron (4 hussars regiment of Eugen von Württemberg) from Bolesławiec to Radomsko (1804)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[171]-180
dc.contributor.authorAffiliationWieluńskie Towarzystwo Naukowe,
dc.identifier.eissn2450-6990
dc.referencesZespół Generalne Dyrektorium Prus Południowych III – sygn. 173. [Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie].pl_PL
dc.referencesZespół Akta Miasta Radomska sygn. 5/I, 39/I, 95/I, 146/I, 217/I. [Archiwum Państwowe Piotrków Trybunalski].pl_PL
dc.referencesDas Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreußens, hrsg. R. Prümers, Poznań 1895.pl_PL
dc.referencesGieraths G., Die Kampfhandlungen der brandenburgisch-preußischen Armee 1626–1807, Berlin 1964.pl_PL
dc.referencesHolsche A.C., Geographie und Statistik von West-, Süd und Neu- Ostpreußen, Bd. II, Berlin 1804.pl_PL
dc.referencesKitowicz J., Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. i wstęp P. Matuszewska, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesReglement für die königl. preußischen Husaren-Regimenter, Berlin 1743.pl_PL
dc.referencesStammliste aller Regimenter und Corps der Königlich-Preußischen Armee, Berlin 1796.pl_PL
dc.referencesDas Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikoni, hrsg. S. Lorenz, D. Martens, Stuttgart–Berlin–Köln 1997.pl_PL
dc.referencesIhnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKonopnicka M., Oficer – urzędnik – dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740–1806), Zielona Góra 2014.pl_PL
dc.referencesLyncker A. von, Die Altpreußische Armee 1714–1806 und ihre Militärkirchenbücher, Berlin 1937.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz D., Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz D., Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793–1806) w okresie reform oświeceniowych, Poznań–Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPietsch P., Kempen in südpreußischer Zeit (1797), „Historische Monatsblätter” 1900, Nr. 8–9, s. 116–123.pl_PL
dc.referencesTopolski J., Rozwój absolutnego państwa pruskiego i rola Prus w rozbiorach Polski, [w:] Węzłowe problemy dziejów Prus XVII–XX wieku, red. G. Labuda, Poznań 1971, s. 39–55.pl_PL
dc.referencesUrkundliche Beiträge und Forschungen zur Geschichte des Preußischen Heeres, H. VI: C. Jany, Der Preußische Kavalleriedienst vor 1806, Berlin 1904.pl_PL
dc.referencesWąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806, Wrocław et al. 1957.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk Z., Konin pod panowaniem pruskim (1793–1806), „Rocznik Koniński” 2007, t. XVI, s. 9–42.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk Z., Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793–1806), Radomsko 2015.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk Z., Siedziby kamer wojenno-ekonomicznych w Prusach Południowych (1793–1806), „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” 2002, t. VIII–IX, s. 83–89.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk Z., Wieluńskie w dobie Prus Południowych 1793–1806, Wieluń 2005.pl_PL
dc.referencesWoller, Die preußischen Garnisonen in Süd- und Neuostpreußen, „Historische Monatsblätter” 1900, Nr. 5, s. 74–76.pl_PL
dc.contributor.authorEmailz.wlodarczyk@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6050.99.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record