Show simple item record

dc.contributor.authorLisowska, Anna
dc.date.accessioned2018-06-04T10:59:06Z
dc.date.available2018-06-04T10:59:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25006
dc.description.abstractThis article is a commentary on the court decisions made in connection with the factual situation regarding the admission of a patient to a psychiatric hospital without their consent. In relation to the circumstances found in the case, conditions determining the acceptability of admission to a psychiatric hospital with no consent were discussed under legal regulations contained in art. 23 and 24 of the mental health act. The publication presented arguments for the rightness of providing people with healthcare services, in some circumstances without their consent.en_GB
dc.description.abstractNiniejsza glosa stanowi komentarz do orzeczeń sądowych zapadłych w związku ze stanem faktycznym dotyczącym przyjęcia pacjentki do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody. W odniesieniu do zaistniałych w sprawie okoliczności omówiono przesłanki warunkujące dopuszczalność przyjęcia osoby do szpitala psychiatrycznego bez jej przyzwolenia na to, opierając się na regulacjach prawnych zawartych w art. 23 i 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W publikacji przedstawiono argumenty przemawiające za słusznością udzielania niekiedy świadczeń opieki zdrowotnej jednostkom społecznym bez uzyskania ich zgody.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;82
dc.subjectmental illnessen_GB
dc.subjectmental disturbanceen_GB
dc.subjectthreat to health and lifeen_GB
dc.subjectadmission to a psychiatric hospital without patient’s consenten_GB
dc.subjectchoroba psychicznapl_PL
dc.subjectzaburzenie psychicznepl_PL
dc.subjectzagrożenie dla zdrowia i życiapl_PL
dc.subjectprzyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjentapl_PL
dc.titleGlosa do postanowienia Sądu Najwyższego, sygn. akt I CSK 138/08pl_PL
dc.title.alternativeCommentary on the decision of the Supreme Court, file No. I CSK 138/08en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number115-124
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie,
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBobińska, Kinga, Krzysztof Zygmunt Eichstaedt, Piotr Gałecki. 2016. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. https://sip-1lex-1pl1004153ut2092.han3.lib.uni.lodz.pl/#/commentary/587512090/495570/bobinska-kinga-eichstaedt-krzysztof-zygmunt-galecki-piotr-ustawa-o-ochronie-zdrowia-psychicznego…?cm=URELATIONS [dostęp 21.01.2018].pl_PL
dc.referencesDąbrowski, Stanisław, Janusz Pietrzykowski. 1997. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.pl_PL
dc.referencesDSM-5 – Kryteria Diagnostyczne DSM-5. 2015. Wrocław: Edra Urban Partner.pl_PL
dc.referencesICD-10 – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja. 2008. T. 1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/icd10/pdf/ICD10TomI.pdf [dostęp 21.01.2018].pl_PL
dc.referencesWciórka, Jacek. 2001. Leksykon terminów psychiatria i zdrowie psychiczne. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535 ze zm.).pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2008 r., sygn. akt I CSK 131/08. http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza%20orzeczeń.aspx [dostęp 16.01.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.lisowska@unilodz.eu
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.82.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record