Show simple item record

dc.contributor.authorChanduszko-Salska, Jolanta
dc.contributor.authorWłodarczyk, Ewa
dc.date.accessioned2018-05-18T13:59:18Z
dc.date.available2018-05-18T13:59:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1427-969x
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24852
dc.description.abstractFriends with Benefits relationship is defined as a relation between friends who engage in sexual activity on repeated occasions, without any romantic commitment. The aim of this article is focused on the most commonly investigated aspects of Friends with Benefits relationships, such as: prevalence, motives, and characteristics of the relation participants. The current research explores differences regarding ways in which men and women make friends with benefits (FWB) relationships. Individuals currently involved in FWB relationships (134 persons: 65 men, 69 women) were subjected to online examinations. The results indicate both similarities and differences as sex was a more common motivation for men to begin such relationships, whereas emotional and sexual motives were more common among women. These relationships are considered as a novelty among human relationships, especially in the area of Polish research, and they require a further exploration.en_GB
dc.description.abstractZwiązek Friends with Benefits (FWB) (w dosłownym tłumaczeniu „przyjaciele z korzyścią/bonusem”) to relacja, w której przyjaciele utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczająca jednak romantyczne zaangażowanie. Badania skupiły się na wybranych aspektach związków Friends with Benefits, należą do nich: rozpowszechnienie omawianych związków, motywy, oczekiwania i charakterystyka ich uczestników. Badania miały na celu określić różnice w sposobie, w jaki mężczyźni i kobiety nawiązują „przyjaźń z bonusem”. W tym celu przeprowadzono za pośrednictwem Internetu badania wśród osób zaangażowanych obecnie w relacje FWB (łącznie 134 osoby, w tym 65 mężczyzn i 65 kobiet). Wyniki wskazują na wiele podobieństw, ale także różnic, bowiem seks był częściej wymienianym motywem do rozpoczęcia takich relacji przez mężczyzn, podczas gdy motywy emocjonalne i seksualne w równym stopniu motywowały kobiety. Związki te postrzegane są jako nowość w dziedzinie relacji międzyludzkich, a w szczególności w obszarze polskich badań, i wymagają dalszej eksploracji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica;21
dc.subjectFriends with Benefitsen_GB
dc.subjectmotivationen_GB
dc.subjectexpectationen_GB
dc.subjectFriends with Benefitspl_PL
dc.subjectmotywypl_PL
dc.subjectoczekiwaniapl_PL
dc.titleKto i z jakich powodów angażuje się w związek Friends with Benefits?pl_PL
dc.title.alternativeWho and Why Gets Involved in the Friends with Benefits Relationship?en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number97-114
dc.contributor.authorAffiliationSpołeczna Akademia Nauk, Instytut Psychologii Stosowanej, 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, 91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12
dc.identifier.eissn2353-4842
dc.referencesBisson M. A., Levine T. R. (2009). Negotiating a friends with benefits relationship. Archives of Sexual Behavior, 38, 66–73pl_PL
dc.referencesBuczek A., Puchała A., Kocur D. (2016). Ciemna Triada u osób będących w relacji typu Friends with Benefits. Przegląd Seksuologiczny, 4 (48), 28–36pl_PL
dc.referencesDerkaczew J. (2009). Przyjaciel z łóżkowym bonusem. Wysokie Obcasy, 16 (519), 38–45pl_PL
dc.referencesDeMaris A., MacDonald A. (1993). Premarital Cohabitation and Marital Instability: A Test of the Unconventionality Hypothesis. Journal of the Marriage and the Family, 55, 399–407pl_PL
dc.referencesEisenberg M. E., Ackard D. M., Resnick M. D., Neumark-Sztainer D. (2009). Casual sex and psychological health among young adults: Is having “friends with benefits” emotionally damaging? Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 41, 231–237pl_PL
dc.referencesEpstein M., Calzo J. P., Smiler A. P., Ward L. M. (2009). “Anything from making out to having sex”: Men’s negotiations of hooking up and friends with benefits scripts. Journal of Sex Research, 46, 414–424pl_PL
dc.referencesErlandsson K., Jinghede Nordvall C., Ohman A., Häggström-Nordin E. (2013). Qualitative interviews with adolescents about “friends-with-benefits” relationships. Public Health Nursing, 30 (1), 47–57pl_PL
dc.referencesFurman W., Shaffer L. (2011). Romantic partners, friends, friends with benefits, and casual acquaintances as sexual partners. Journal of Sex Research, 48, 554–564pl_PL
dc.referencesGoodboy A. K., Myers S. A. (2008). Relational Maintenance Behaviors of Friends with Benefits: Investigating Equity and Relational Characteristics. Human Communication, 11, 71–86pl_PL
dc.referencesGusarova I., Fraser V., Alderson K. G. (2012). A quantitative study of “friends with benefits” relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality, 21, 41–59pl_PL
dc.referencesHughes M., Morrison K., Asada K. J. K. (2005). What’s love got to do with it? Exploring the impact of maintenance rules, love attitudes, and network support on friends with benefits relationships. Western Journal of Communication, 69, 49–66pl_PL
dc.referencesJankowiak B. (2013). Nieformalne związki jedno- i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji. Studia Edukacyjne, 26, 155–170pl_PL
dc.referencesJankowska A. (2009). Koleżeński układ z seksem. Przekrój, 50 (3364), 20–21pl_PL
dc.referencesKarlsen M., Traeen B. (2013). Identifying ‘friends with benefits’ Scripts Among Young Adults in the Norwegian Cultural Context. Sexuality Culture, 17, 83–99pl_PL
dc.referencesKnight K., Mongeau P. A., Eden J. (2008). The (romantic) relational implications of Friends with Benefits Relationships. Referat wygłoszony na konferencji “National Communication Association”.San Diego, California. http://marist.academia.edu/JenEden/Papers/1409544/_Romantic_Relational_Implications_of_FWBRpl_PL
dc.referencesLehmiller J. J., VanderDrift L. E., Kelly J. R. (2011). Sex Differences in Approaching Friends with Benefits Relationships. Journal of Sex Research, 48, 275–284pl_PL
dc.referencesLevine T. R., Mongeau P. A. (2010). Friends with Benefits. A precarious negotiation. W: M. Bruce, R. M. Stewart (eds.), College sex: Philosophy for everyone: Philosophers with benefits (s. 91–102). Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishingpl_PL
dc.referencesMcGinty K., Knox D., Zusman M. E. (2007). Friends with Benefits: Women want “friends,” men want “benefits”. College Student Journal, 41, 1128–1131pl_PL
dc.referencesMongeau P. A., Knight K., Williams J., Eden J., Shaw Ch. (2013). Identifying and Explicating Variation among Friends with Benefits Relationships. Journal of Sex Research, 50, 37–47pl_PL
dc.referencesMongeau P. A., Ramirez A., Vorell M. (2003). An initial investigation of a sexual but not romantic relationship. Referat wygłoszony na konferencji “Western States Communication Association”.Salt Lake City, Utahpl_PL
dc.referencesVanderDrift L. E., Kelly J. R., Lehmiller J. J. (2012). Commitment in friends with benefits relationships: Implications for relational and safe-sex outcomes. Personal Relationships, 19, 1–13pl_PL
dc.referencesO’Meara J. D. (1989). Cross-sex friendship: Four basic challenges of an ignored relationship. Sex Roles, 21, 274–287pl_PL
dc.referencesOwen J., Fincham F. D. (2011). Effects of Gender and Psychosocial Factors on “Friends with Benefits” Relationships Among Young Adults. Archives of Sexual Behavior, 40, 311–320pl_PL
dc.referencesOwen J., Fincham F. D., Polser G. (2017). Couple Identity, Sacrifice, and Availability of Alternative Partners: Dedication in Friends with Benefits Relationships. Archives of Sexual Behavior, 46 (6), 1785–1791pl_PL
dc.referencesPeplau L. A. (2003). Human sexuality: How do men and women differ? Current Directions in Psychological Science, 12 (2), 37–40pl_PL
dc.referencesPetersen J. L., Hyde J. S. (2010). A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality, 1993–2007. Psychological Bulletin, 136, 21–38pl_PL
dc.referencesPuentes J., Knox D., Zusman M. E. (2008). Participants in “friends with benefits” relationships. College Student Journal, 42, 176–180pl_PL
dc.referencesReis M., Klinikowski C., Kaup E. (2012). Are tere really any benefits? A study on Friends with Benefits and the roles uncertainty and liking play in the relationship. Prezentacja przedstawiona na konferencji “Eastern Communication Association”. Cambridge, Massachusetts. http://cklinikowski.weebly.com/uploads/1/1/6/1/11618499/researchpl_PL
dc.referencesSlany K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOSpl_PL
dc.referencesSmith K. J. K., Morrison K. (2010). The philosophy of Friends with Benefits. What college students think they know. W: M. Bruce, R. M. Stewart (eds.), College sex: Philosophy for everyone:Philosophers with benefits (s. 103–114). Oxford, UK: Wiley-Blackwell Publishingpl_PL
dc.referencesWeaver A. N., Claybourn M., MacKeigan K. L. (2013). Evaluations of friends-with-benefits relationship scenarios: Is there evidence of a sexual double standard? The Canadian Journal ofHuman Sexuality, 22 (3), 152–159pl_PL
dc.referencesWeaver A. D., MacKeigan K. L., MacDonald H. A. (2011). Experiences and perceptions of young adults in friends with benefits relationships: A qualitative study. The Canadian Journal ofHuman Sexuality, 20, 41–53pl_PL
dc.referencesWłodarczyk E., Chanduszko-Salska J. (2014). Związki Friends with Benefits – przegląd badań. Psychiatria, 11, 34–42pl_PL
dc.referencesWłodarczyk E., Chanduszko-Salska J. (2013). Negatywne aspekty związków Friends with Benefits. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13 (2), 116–120pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolachan@op.pl
dc.contributor.authorEmailwlodarczyk.ewka@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1427-969X.21.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record