Folia Psychologica jest czasopismem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, wydawanym rokrocznie online w formule Open Access. Prezentuje i popularyzuje prace naukowo-badawcze z zakresu psychologii ogólnej, poznawczej, zdrowia, klinicznej, rodziny, pracy, organizacji, doradztwa zawodowego i psychologii reklamy. Łamy czasopisma są dostępne nie tylko dla pracowników Instytutu, ale również dla innych psychologów z Polski i zagranicy, i z ośrodków współpracujących z Instytutem Psychologii.
Redakcja Folia Psychologica postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics): COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org.

Folia Psychologica is the journal of the Institute of Psychology, University of Lodz. It is published yearly, online (Open Access). In the journal there are presented and popularized research papers in general, cognitive, health, clinical, family, work, organisational, career guidance, and advertisement psychology. Submitting their papers for publication is available not only for workers and students of the Institute but also for other psychologists.
The Editorial Board of Folia Psychologica follow the guidelines of the Committee on Publishing Ethics (COPE): COPE's Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, www.publicationethics.org.

Numer ISSN- 1427-969X
Numer e-ISSN 2353-4842
Prefix DOI 11089/1635


Komitet Redakcyjny / Editorial Board

redaktor / Editor-in-Chief –prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
z-ca / Associate editor – prof. dr hab. Agnieszka Lipińska Grobelny
sekretarz / Secretary – mgr Anna Józefczyk
redaktor statystyczny/ Statistical Editor – prof. dr hab. Wiesław Szymczak
redaktor językowy/ Language Editor – dr Joanna Witkowska
redaktor / Editor-in-Chief – dr Karolina Kossakowska


Komitet Naukowy / Scientific Board:

prof. Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski
prof. Zygfryd Juczyński – Społeczna Akademia Nauk
prof. Maria Lis-Turlejska – Uniwersytet Warszawski
prof. Aleksandra Łuszczyńska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Trauma, Health, and Hazard Center, University of Colorado at Colorado Springs, USA
prof. Tadeusz Marek – Uniwersytet Jagielloński
prof. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
prof. Helena Sęk – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
prof. Peter M. Stratton – University of Leeds, Leeds Family Therapy and Research Centre, Wielka Brytania
prof. Ryszard Studenski – Uniwersytet Śląski
prof. Cornelia Thiels – Fachhochschule Bielefeld, (University of Applied Sciences, Bielefeld), Niemcy
Prof. Maria Platsidou - Department of Educational & Social Policy, University of Macedonia, Grecja


Adres Redakcji / Editorial address:
Instytut Psychologii UŁ
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź
e-mail: foliapsych@uni.lodz.pl
WWW: psych.uni.lodz.pl/folia-psychologica

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more