Show simple item record

dc.contributor.authorŻulicki, Remigiuszen
dc.date.accessioned2018-05-15T11:10:10Z
dc.date.available2018-05-15T11:10:10Z
dc.date.issued2017-10-27en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24776
dc.description.abstractThis article is focused on selected aspects of the economic ‘fate’ of Tourism and Recreation graduates of the University of Łódź (UŁ). Its aim is to seek answers to the question: ‘What determines graduate employment?’ Surveys conducted by the Career Office of University of Łódź among graduates one year after graduation in 2014, 2015 and 2016 are the empirical basis. Tourism and Recreation graduates were compared with others from the Faculty of Geographical Sciences UŁ. The logistic regression technique was used to predict the status of graduate employment based on independent variables. The strongest predictors of graduate employment were structural and institutional characteristics. The quantitative results were interpreted in the context of the modern role of universities.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjectgraduateen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectuniversityen
dc.subjectlogistic regressionen
dc.titleThe Emplyment of Łódź University Tourism and Recreation Graduates: a Sociological Analysisen
dc.page.number65-74en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Institute of Sociology, Department of Sociology of Culture, Łódź, Polanden
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBABBIE E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesKREJTZ I., KREJTZ K., 2007, Wprowadzenie do analizy regresji jedno- i wielozmiennowej, [in:] S. Bedyńska, A. Brzezicka (eds.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wyd. SWPS ’Academica’, Warszawa, pp. 364-384.en
dc.referencesBEDYŃSKA S., BRZEZICKA A., 2007, Statystyczny drogowskaz, Wyd. SWPS ’Academica’, Warszawa.en
dc.referencesCHEN B.T., GURSOY D., 2008, Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field, Journal of Teaching in Travel & Tourism, 7, 3, pp. 21-41.en
dc.referencesBRZEZIŃSKI J., 2003, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. CZEŻOWSKI T., 1946, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń, 67 pp.en
dc.referencesDANIELUK B., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, Psychologia Społeczna, 5, 2-3 (14), pp. 199-216.en
dc.referencesFIELD A., 2009, Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London.en
dc.referencesKOBYLAREK A., 2002, Uniwersytet - zarys idei podstawowej, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, pp. 90-100.en
dc.referencesKRUK M. (eds.), 2007, Studia i co dalej... Sytuacja studentów na rynku pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 214 pp.en
dc.referencesLAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesLIPIŃSKA-GROBELNY A., 2014, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 247 pp.en
dc.referencesLISZEWSKI S., 2010, Tourism studies: situated within multiple disciplines or a single independent discipline? (Discursive article)/ Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), Tourism/Turyzm, 20, 2, pp. 37-44.en
dc.referencesNAWOJCZYK M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.en
dc.referencesPAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.en
dc.referencesPIRÓG D., 2015, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 266 pp.en
dc.referencesROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK A., MAJEWSKI D. (eds.), 2011, Absolwent na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 233 pp.en
dc.referencesSMARZEWSKA A., 2016, Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa JPII, Biała Podlaska, 160 pp.en
dc.referencesSUCHORAB A., 2015, Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 452 pp.en
dc.referencesSZCZEPAŃSKI J., 1963, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa.en
dc.referencesTALIK W., WIECHETEK M. (eds.), 2014, Kwestionariusz istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (KIK-PZ), OIC Poland, Lublin, 129 pp.en
dc.referencesZARZECKI M., BORNE-JANUŁA H., JAROSZEK K., PUCHALSKA K., PIOTROWSKA P., NOISZEWSKI Ł., 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 323 pp., https://www.msit.gov.pl/download/1/4285/w2010f2ef.pdf, 05.07.2017.en
dc.referencesUniwersytet zaangażowany. Przewodnik krytyki politycznej, 2010, Zespół Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 352 pp.en
dc.referencesZIELIŃSKA M., 1997, Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 206 pp., http://biurokarier.uni.Łódź.pl/projekty-biura-karier/monitorowanie-karier-absolwentow/, 23.03.2017.en
dc.contributor.authorEmailremigiusz.zulicki@uni.Lodz.plen
dc.identifier.doi10.1515/tour-2017-0008en
dc.relation.volume27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.