Show simple item record

dc.contributor.authorStelmach, Pawełen
dc.date.accessioned2018-05-15T11:10:09Z
dc.date.available2018-05-15T11:10:09Z
dc.date.issued2017-10-27en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24775
dc.description.abstractThe objective of the article is to identify and explain the relationship between spa services distribution and spa specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie Voivodeships spa communes. Correlation and regression analysis were used based on data from the Local Data Bank and unpublished data sets from the Central Statistical Office of Poland. In order to explain the relation between spa services distribution and spa specialization, time-series analysis was used. In five of nine researched communes (Horyniec-Zdrój, Solina, Ustka, Ciechocinek and Inowrocław) there is a functional relationship between spa services distribution and spa specialization.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjectspa specializationen
dc.subjecttourism specializationen
dc.subjectspaen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectspa resorten
dc.titleSPA Services Distribution and Specialization in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie and Podkarpackie Voivodeships Communesen
dc.page.number57-63en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Physical Education in Kraków, Faculty of Tourism and Recreation, Chair of Tourism Policy, Economics and Management Department, Kraków, Polanden
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBORKOWSKI K., GRABIŃSKI T., SEWERYN R., MAZANEK L., GRABIŃSKA E., 2017, Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.en
dc.referencesDERCO J., PAVLISINOVA D., 2016, Financial position of medical spas - the case of Slovakia, Tourism Economics, 23(4), pp. 867- 873, doi: doi: 10.5367/te.2016.0553.en
dc.referencesDRYGLAS D., RÓŻYCKI P., 2016, European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland, E-review of Tourism Research (eRTR), 13(1/2), pp. 382-400.en
dc.referencesDRYGLAS D., SALAMAGA M., 2017, Applying destination attribute segmentation to health tourists: A case study of Polish spa resorts, Journal of Travel and Tourism Marketing, 34(4), pp. 503-514, doi: doi: 10.1080/10548408.2016.1193102.en
dc.referencesDRYGLAS D., RÓŻYCKI P., 2017, Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, pp. 1-20, doi: doi: 10.1080/19407963.2017.1297311.en
dc.referencesDURYDIWKA M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.en
dc.referencesDZIEDZIC E. (ed.), 2010, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.en
dc.referencesGOŁEMBSKI G., MAJEWSKA J., 2015, Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta, [in:] G. Gołembski i in. (eds.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, pp. 41-60.en
dc.referencesKOSMACZEWSKA J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.en
dc.referencesMAJEWSKA J., 2012, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.en
dc.referencesROMANOVA G.M., VETTINEV A., DIMANCHE F., 2015, Health and wellness tourism, [in:] F. Dimanche, L. Andrades (eds.), Tourism in Russia: A management handbook, Emerald, pp. 231-287.en
dc.referencesSTELMACH P., 2017a, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, in press.en
dc.referencesSTELMACH P., 2017b, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego, [in:] B. Gierczak-Korzeniowska (ed.), Turystyka a rozwój regionalny - szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, in press.en
dc.referencesSZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., DZIEDZIC E., 2015, Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie, [in:] E. Dziedzic (ed.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Ogranizacja Turystyczna, Warszawa.en
dc.referencesSZROMEK A.R., 2012a, Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych, [in:] A. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków, pp. 35-57.en
dc.referencesSZROMEK A.R., 2012b, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.en
dc.referencesSZROMEK A.R., 2015, Realizacja funkcji uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, ser. „Organizacja i Zarządzanie”, 82, 1940, pp. 289-299.en
dc.referencesSZROMEK A.R., ROMANIUK P., HADZIK A., 2016, The privatization of spa companies in Poland - An evaluation of policy assumptions and implementation, Health Policy, 120, pp. 362-368.en
dc.referencesVRKLJAN S., HENDIJA Z., 2016, Business performance of health tourism service providers in the Republic of Croatia, Acta Clinica Croatica, 55(1), pp. 79-85.en
dc.referencesWŁODARCZYK B. (ed.), 2017, Cel i zakres opracowania oraz materiały źródłowe i metody badań, [in:] B. Włodarczyk (ed.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.en
dc.contributor.authorEmailpawel.stelmach@awf.krakow.plen
dc.identifier.doi10.1515/tour-2017-0007en
dc.relation.volume27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.