Show simple item record

dc.contributor.authorParzych, Krzysztofen
dc.date.accessioned2018-05-15T11:10:09Z
dc.date.available2018-05-15T11:10:09Z
dc.date.issued2017-10-27en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24773
dc.description.abstractThe article discusses the use of financial resources from European funds for tourism development in coastal communes on the Baltic Coast in Poland. A detailed analysis of the use of EU funds has been carried out, with particular emphasis on those priorities which are related to the improvement of the tourism attractiveness of coastal communes and to their tourism development. The analyses have been made on the basis of data from the Ministry of Regional Development concerning the allocation of European funds in 2007-13.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjecttourismen
dc.subjectcoastal communesen
dc.subjectEuropean fundsen
dc.titleThe Use of European Funds for Tourism Development in Coastal Communes on the Baltic Coasten
dc.page.number41-46en
dc.contributor.authorAffiliationPomeranian University in Słupsk, Department of Socio-Economic Geography and Tourism, Słupsk, Polanden
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBUTOWSKI L., 2002, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorców turystycznych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa.en
dc.referencesBUTOWSKI L., 2005, Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Lublin-Warszawa, 189 pp.en
dc.referencesGWOSDZ K., MURZYN-KUPISZ M., 2010, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego, Katowice.en
dc.referencesKOŁODZIEJCZYK D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [in:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, J. Sokołowski (ed.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 111-117.en
dc.referencesKOWALCZYK A., 2000, Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 287.en
dc.referencesKUREK W., 2007, Turystyka, Wyd. PWN, Warszawa, pp. 541.en
dc.referencesMEYER B., 2006, Zmiany w wielkości i strukturze bazy noclegowej w gminie Rewal w latach 1988-2002, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 6, pp. 173-191.en
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo- wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, [in:] Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds.), „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 115-126.en
dc.referencesPARZYCH K., 2012, Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4, pp. 267-281.en
dc.referencesSTAWICKI 2009, Fundusze europejskie w gminach, Rozwój lokalny, wykorzystanie środków europejskich, rekomendacje dla samorządów, Warszawa, 184 pp.en
dc.referencesSZWICHTENBERG A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 368 pp.en
dc.referencesŻUBER P., 1999, Gospodarka turystyczna w zagranicznych programach pomocowych, [in:] Gospodarka turystyczna po reformie terytorialnej organizacji kraju. Aspekt regionalny, UKFiTPARR, Kraków. www.mrr.gov.pl; 15.12.2013.en
dc.contributor.authorEmailkrzysztof-parzych@wp.plen
dc.identifier.doi10.1515/tour-2017-0005en
dc.relation.volume27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.