Show simple item record

dc.contributor.authorKapera, Izabelaen
dc.date.accessioned2018-05-15T11:10:08Z
dc.date.available2018-05-15T11:10:08Z
dc.date.issued2017-10-27en
dc.identifier.issn0867-5856en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24770
dc.description.abstractThe purpose of the research is to analyze the motivation and expectations of students from Ukraine with respect to higher education (HE) in the field of tourism. A survey questionnaire was created to be used by a target group in order to obtain their views. Research has shown that the main motive (60%) for studying in Poland was the desire to study and work at the same time. In reality HE students combined degree study and work in even more cases, and 58% of the work involved the tourism industry. Almost half of the students surveyed intend to remain in Poland following graduation. Those who expressed a desire to leave for other countries most often identified Spain and Germany. At the same time, most stated that they would like to work in professions associated with tourism including work in travel agencies and hotels.en
dc.publisherLodz University Pressen
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en
dc.subjecttourismen
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectHE studentsen
dc.subjectforeignen
dc.subjectUkraineen
dc.titleMotives and Expectations of Students from Ukraine with Respect to Higher Education in Poland in the Field of Tourismen
dc.page.number17-21en
dc.contributor.authorAffiliationThe University of Physical Education in Krakow, Faculty of Tourism and Leisure, Department of Tourism and Leisure, Krakow, Polanden
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBARAN D., 2016, Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 97-116.en
dc.referencesBERGIER J., BERGIER B., TSOS A., 2012, Aktywność fizyczna i sedenteryjny tryb życia studentek z Ukrainy, Człowiek i Zdrowie, 2 (VI), pp. 124-137.en
dc.referencesBIERÓWKA J., 2016, Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 199-213.en
dc.referencesCBOS, 2016, Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań, nr 53, Warszawa. CHMIELEWSKA I., DOBROCZEK G., PUZYNKIEWICZ J., 2016, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania, Departament Statystyki NBP Warszawa, pp. 33.en
dc.referencesDŁUGOSZ P., 2015., Zjawisko edukacji transgranicznej na przykładzie ukraińskich studentów na Podkarpaciu, https://www.ur.edu.pl/file/79298/Ukraińscy+studenci+na+Podkarpaciu-część+I.pdf.en
dc.referencesGAWRON M., 2016, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 133-148.en
dc.referencesGIERKO V., 2015, „Ukrainizacja” polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, XL, 2, pp. 103-119.en
dc.referencesGUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa, pp. 246.en
dc.referencesGUS, 2017, Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017 dane wstępne, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.html.en
dc.referencesGÓRSKA A., 2015, Błędy studentów z Ukrainy - eliminacja i zapobieganie w grupach o zróżnicowanych możliwościach (na podstawie doświadczeń Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, pp. 357-370.en
dc.referencesKORCZYŃSKA J., KAŹMIERKIEWICZ P., 2005, Regulacja migracji zarobkowej - wyzwania dla Ukrainy w kontekście polskich doświadczeń. Doświadczenia Polski po roku 1989 jako kraju wysyłającego i przyjmującego pracowników: lekcje dla polityki Ukrainy, Warszawa.en
dc.referencesLEŚNIAK M., 2016, Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 175-198.en
dc.referencesŁYSIENIA M. (ed.), 2016, Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, pp. 164.en
dc.referencesPodejrzani o pobicie studentów z Ukrainy, 2017, http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138042,Podejrzani-o-pobicie-studentowz-Ukrainy-zatrzymani.html; 02.04.2017.en
dc.referencesTRZCIŃSKI R., 2015, Zagraniczni studenci - czy potencjalni uczestnicy polskiego rynku pracy?, [in:] J. Konieczna-Sałamatin (ed.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, Wyd. Idee i Fundacja „Nasz Wybór”, Warszawa, pp. 175-210.en
dc.referencesWOJTULEWSKI R., 2016, Akceptacja inności - spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich, Państwo i Społeczeństwo, XVI, 1, pp. 149-174.en
dc.contributor.authorEmaillowczowska@poczta.onet.plen
dc.identifier.doi10.1515/tour-2017-0002en
dc.relation.volume27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.