Show simple item record

dc.contributor.authorZarzycki, Maciej
dc.contributor.editorStaszewska, Ewa
dc.contributor.editorPietras, Aleksandra
dc.contributor.editorMiernicka, Irmina
dc.date.accessioned2018-05-10T15:30:59Z
dc.date.available2018-05-10T15:30:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationZarzycki M., Państwa wycofujące się z kapitałowego systemu emerytalnego na przykładzie Węgier i Chile, [w:] Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa, E. Staszewska, A. Pietras, I. Miernicka (red.), WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-018-1.12.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-018-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24739
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych. Prawo pracy w systemie prawa;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titlePaństwa wycofujące się z kapitałowego systemu emerytalnego na przykładzie Węgier i Chilepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number149-164pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-019-8
dc.referencesOrędziak L., OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2014.pl_PL
dc.referencesFerensztajn A., Węgierski minister gospodarki: ZUS albo nic, „Forbes”, 26.11.2010, https://www.forbes.pl/wiadomosci/wegry-likwiduja-drugi-filar/n4nz36y (dostęp: 16.11.2017).pl_PL
dc.referencesHirose K., Hungary, CANPI-ONYF – Information on the major benefit regulations and organizational structure of the pension insurance system in Hungart, Central Administration of National Pension Insurance, sierpień 2012, http://www.onyf.hu/en/?module-news& onyf_en_left_kozlemenyek&root=ONYF (dostęp: 16.11.2017).pl_PL
dc.referencesRadwan A., Mężyk R., Likwidacja OFE: kazus węgierski a prywatny system emerytalny, „Rzeczpospolita”, 12.09.2013, http://www.rp.pl/artykul/10478104-Likwidacja-OFE--kazus -wegierski-a-prywatny-system-emerytalny.html#ap-1 (dostęp: 16.11.2017).pl_PL
dc.referencesShelton A. M., Chile’s Pension System: Background in Brief, Analyst in Income Security, 28.03.2012, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= chile%E2%8089797%99s%20 pension%20system%3A%20background%20in%20brief%20alison%20m.%20 shelton%20analyst%20in%20income%20security%20march%2028%2C%20 2012&source=web&cd=1&ved=0CCojAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hsdl.org%2F%3Fview%26did%3D707798&ei=TNaUboHMfhtQa33YBI&usg=AFQjCNE58G0B18aAF3ZOfkj89tjlFh3MWw&bvm=bv.47883778,d.ZWU&cad=rja (dostęp: 16.11.2017).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-018-1.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska