Show simple item record

dc.contributor.authorGacka, Ewa
dc.contributor.authorJaros, Irena
dc.date.accessioned2018-05-09T10:43:15Z
dc.date.available2018-05-09T10:43:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24642
dc.description.abstractPolish logopedics has been undergoing many dynamic changes, among others in the field of education of speech therapists. The article presents the history and present day of logopedic academic milieu in Łodź, in which the significant role has been played by the university.en_GB
dc.description.abstractW ostatnim ćwierćwieczu obserwuje się dynamiczne zmiany w polskiej logopedii, obejmujące także kształcenie logopedów. Artykuł prezentuje historię i współczesność łódzkiej logopedii akademickiej, w której rozwoju znaczącą rolę odegrał Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ze środków finansowych Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁpl_PL
dc.language.isoplen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesLogopaedica Lodziensia;1
dc.subjectlogopedicsen_GB
dc.subjecteducation of speech therapistsen_GB
dc.subjectUniversity of Łódźen_GB
dc.subjectlogopediapl_PL
dc.subjectkształcenie logopedówpl_PL
dc.subjectUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.titleKształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesnośćen_GB
dc.title.alternativeEducation of speech‑language therapists at University of Łódź – the history and present daypl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[21]-30
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90–236 Łódź
dc.referencesEmiluta‑Rozya D., 2012, Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 39–47.pl_PL
dc.referencesGrabias S., 2006, Logopedia jako samodzielny unikatowy kierunek studiów w UMCS, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1–2 (18/19), s. 5–8.pl_PL
dc.referencesKraśniewski A., 2009, Proces Boloński. To już 10 lat, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.pl_PL
dc.referencesMilewski S., 2012, Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teoriii praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 30–38.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewagacka@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailirena.jaros@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7238.01.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record