SPIS TREŚCI

1. Od redakcji
IRENA JAROS

ARTYKUŁY

2. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dziecka sześcioletniego – studium przypadku
JUSTYNA ANTCZAK‑KUJAWIN
3. Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność
EWA GACKA, IRENA JAROS
4. Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej
EWA GACKA, MONIKA KAŹMIERCZAK
5. Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego
RENATA GLIWA
6. Logos i paideia
BOGUSŁAW MARYNIAK
7. Muzykoterapia jako metoda augmentacyjna w praktyce logopedycznej
SYLWIA MASZEWSKA
8. Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy
JUREK OLSZEWSKI, JOANNA NOWOSIELSKA‑GRYGIEL
9. Problematyka zaburzeń mowy i języka pochodzenia korowego u dzieci – analiza przypadku dziecka czteroletniego
PATRYCJA POKORSKA
10. Mowa 80-letniej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną – studium przypadku
JUSTYNA SOCHA
11. Zaburzenia żucia i połykania u osób dorosłych – doniesienia z badań własnych
ANNA STĘPNIAK
12. Obraz kliniczny afazji sensoryczno-motorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące
KARINA WICHURSKA

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

13. Recenzja: Danuta Pluta-Wojciechowska, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń
RENATA MARCINIAK-FIRADZA
14. Komunikat z przebiegu V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej w Chorzowie (16–17 września 2017 r.)
Danuta Pluta‑Wojciechowska
15. Logopedia wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Łódź, 14 października 2017 r. (sprawozdanie z konferencji naukowej)
MONIKA KAŹMIERCZAK
16. Sprawozdanie z konkursów logopedycznych
EWELINA ZAJĄC

Recent Submissions