Show simple item record

dc.contributor.authorSocha, Justyna
dc.date.accessioned2018-05-09T10:43:12Z
dc.date.available2018-05-09T10:43:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2544-7238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24634
dc.description.abstractThis article is devoted to the case study of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia. The main objectives of the discussion were: presentation of detailed results of qualitative research on linguistic communication, diagnosis of speech disorders and proposing examples of exercises useful for patient therapy. This text consists of a theoretical part in which the author describes the disorder that is the subject of the study and the methodological part presenting the method, technique, and research tools. During the study, authors used questionnaires for interview and observation as well as part of diagnostic test of Jadwiga Szumska’s aphasia study (1980). A detailed description of the study was then presented and a speech diagnosis was made. Considering the communication possibilities and personal interests, an appropriate therapeutic program was proposed.en_GB
dc.description.abstractZaprezentowany artykuł został poświęcony studium przypadku osiemdziesięcioletniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną. Głównymi celami rozważań były: przedstawienie szczegółowych wyników jakościowych badań dotyczących komunikacji językowej, postawienie diagnozy logopedycznej oraz propozycja przykładowych ćwiczeń przydatnych w terapii pacjentki. Niniejszy tekst składa się z części teoretycznej, w której autorka dokonała opisu zaburzenia będącego przedmiotem badań, oraz części metodologicznej, prezentującej metodę, techniki oraz narzędzia badawcze. Podczas badań posłużono się autorskimi kwestionariuszami wywiadu i obserwacji oraz częścią testu diagnostycznego badania afazji Jadwigi Szumskiej (1980). Następnie zaprezentowano szczegółowy opis przeprowadzonego badania oraz postawioną diagnozę logopedyczną. Biorąc pod uwagę możliwości komunikacyjne oraz pole zainteresowań pacjentki, zaproponowano odpowiedni program terapeutyczny.pl_PL
dc.description.sponsorshipWydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ze środków finansowych Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁpl_PL
dc.language.isoplen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesLogopaedica Lodziensia;1
dc.subjectsensory‑motor aphasiaen_GB
dc.subjectspeechen_GB
dc.subjectlinguistic communicationen_GB
dc.subjectafazja sensoryczno‑motorycznapl_PL
dc.subjectmowapl_PL
dc.subjectkomunikacja językowapl_PL
dc.titleMowa 80‑letniej pacjentki z afazją sensoryczno‑motoryczną – studium przypadkuen_GB
dc.title.alternativeSpeech of a 80‑year‑old patient with sensory‑motor aphasia – case studypl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[115]-125
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 91–404 Łódź
dc.referencesJastrzębowska G., Kozołub A. (1999), Afazja, dysfazja, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 585–610.pl_PL
dc.referencesŁobocki M. (2005), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl_PL
dc.referencesMaruszewski M. (1966), Afazja – zagadnienia teorii i terapii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPanasiuk J. (2012a), Afazja. Typologia zaburzeń. Interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 569–621.pl_PL
dc.referencesPanasiuk J. (2012b), Afazja a interakcja. Tekst, metatekst, kontekst, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.pl_PL
dc.referencesPanasiuk J. (2014), Neurobiologiczne podstawy mowy, [w:] K. Kaczorowska‑Bray, J. Kuczkowski, S. Milewski (red.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 359–409.pl_PL
dc.referencesPilch T. (2010), Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 77–78.pl_PL
dc.referencesSzumska J. (1980), Metody badania afazji, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjust.socha@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/2544-7238.01.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record