Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Sylwia
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24552
dc.description.abstractThe paper describes a very complex research problem of urban living conditions in Piotrków Trybunalski and factors affecting them in the context of consequences of the system transformation in Poland. The analysis employs objective indices describing living, housing, working and leisure/recreation conditions in Piotrków Trybunalski. The knowledge about the level of the local community need satisfaction has been gained as a result of a field measurement on a representative (random) sample of Piotrków Trybunalski inhabitants. The key element affecting the level of satisfaction among inhabitants with their own residential environment is in the light of the work results the building aesthetics and the availability of social services (especially primary healthcare facilities and public libraries).en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawiono diagnozę warunków życia w Piotrkowie oraz czynników na nie oddziałujących w kontekście konsekwencji transformacji ustrojowej Polski w oparciu o dostępne materiały źródłowe, jak i własne badania. Decydujące oddziaływanie na poziom zadowolenia mieszkańców z własnego środowiska zamieszkania ma w świetle wyników pracy estetyka zabudowy. Szczególnie ważne jest dla nich ponadto rozmieszczenie w najbliższej okolicy obiektów usług społecznych: podstawowej opieki zdrowotnej oraz bibliotek.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectliving conditionsen_GB
dc.subjectstandard of livingen_GB
dc.subjectquality of lifeen_GB
dc.subjectsocial servicesen_GB
dc.subjectwarunki życiapl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectpoziom życiapl_PL
dc.subjectusługi społecznepl_PL
dc.titleCzynniki kształtujące warunki życia w Piotrkowie Trybunalskim po transformacji ustrojowejpl_PL
dc.title.alternativeFactors shaping living conditions in Piotrków Trybunalski after the system transformationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[59]-66
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa
dc.identifier.eissn-
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), 2014, Diagnoza społeczna Polaków 2013: warunki i jakość życia Polaków, MPiPS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDrewnowski J., 1974, On measuring and planning the quality of life, Mouton, The Hague–Paris.pl_PL
dc.referencesGillingham R., Reece W.S., 1980, Analytical problems in measurement of the quality of life, „Social Indicators Research”, 1–4.pl_PL
dc.referencesHodoly A., 1975, Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego, Biblioteka IHW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatek J., Lijewski T., 1998, Leksykon miast polskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości warunków życia ludności w aglomeracjach miejskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 20, s. 207–219.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesMatykowski R., 1992, Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geograficznych: problemy i trudności, [w:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Ser. „Geografia”, 55, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 149–161.pl_PL
dc.referencesMisiak W., 1992, Jakość życia w zróżnicowanych strefach Wrocławia, [w:] Środowisko ekologiczne Wrocławia. Materiały sesji naukowej, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesPohorille M., 1977, Dobrobyt społeczny: pojęcie, mierzenie, metoda analizy, „Ekonomista”, 5.pl_PL
dc.referencesRegulski J., 1982, Ekonomika miasta, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogerson R., 1999, Quality of life and city competitiveness, „Urban Studies”, 36, 5–6, s. 969–985 (GUS, 2011).pl_PL
dc.referencesSłaby T., 1990, Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, 6.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., 2009, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, www.insee.fr/fr/publications-et-services/default. asp?page=dossiers_web/stiglitz/documents-commission.htm; 11.05.2016.pl_PL
dc.referencesZborowski A., 1989, Spatial differentiation of living standards as effect of social urbanization processes in Upper Silesia – Cracow Agglomeration, „Bochumer Geographische Arbeiten”, 51.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsylnow@gmx.de
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.06
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record