Show simple item record

dc.contributor.authorDługosz, Mateusz
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24548
dc.description.abstractPolitical transformations of Poland since 1990 resulted in the economic crisis of the Walbrzych agglomeration, which previous economic profile, was based on black coal mining – and the considerable loss of population number. In 1994 the depopulation was initiated and actually is caused both by negative values of birth rate and migration balance. Young people mainly emigrate from the analysed area, therefore, the percentage of older people in the age structure of population is increasing deepening the demographic ageing process.en_GB
dc.description.abstractPo przemianach ustrojowych Polski w latach 90. XX w., w aglomeracji wałbrzyskiej nastąpił kryzys lokalnej gospodarki, opartej dotąd głównie na górnictwie węgla kamiennego, który przyczynił się do ubytku ludności. Depopulacja ta zapoczątkowana w 1994 r., zachodzi obecnie w głównej mierze wskutek ubytku naturalnego i ujemnego salda migracji. Z analizowanego obszaru wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, powodując zwiększenie udziału osób starszych w strukturze populacji i prowadząc do pogłębiania się procesu starzenia się ludności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjectdepopulationen_GB
dc.subjectshrinkage of citiesen_GB
dc.subjectWalbrzych agglomerationen_GB
dc.subjectageing of the populationen_GB
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectkurczenie się miastpl_PL
dc.subjectstarzenie demograficznepl_PL
dc.subjectaglomeracja wałbrzyskapl_PL
dc.titleDepopulacja aglomeracji wałbrzyskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe depopulation of Walbrzych agglomerationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[19]-25
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Geografów „Human Geography”
dc.identifier.eissn-
dc.referencesCiok S., Dołzbłasz S., Raczyk A., 2006, Dolny Śląsk: problemy rozwoju regionalnego, „Studia Geograficzne”, 79.pl_PL
dc.referencesDołzbłasz S., Mucha P., 2015, Wykorzystanie terenów pogórniczych na przykładzie Wałbrzycha, „Studia Miejskie”, 17, s. 109–121.pl_PL
dc.referencesHolzer J., 2003, Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJaroszewska E., 2014, Wałbrzych – dziedzictwo przeszłości a wyzwania przyszłości, [w:] T. Stryjakiewicz (red.), Procesy kurczenia się miast Europy Środkowo-Wschodniej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 102–114.pl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., 2014, Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 92, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesKosmaty J., 2011, Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, „Górnictwo i Geologia”, 6, 1, s. 131–148.pl_PL
dc.referencesMaik W., 1992, Podstawy geografii miast, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny województwa wałbrzyskiego 1994, 1995, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Wałbrzychu, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2015, Zjawisko kurczenia się miast bardzo małych w Polsce, [w:] A. Wolaniuk (red.), Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 28, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 259–276.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2016, Depopulacja zespołów miejskich w sudeckiej części Dolnego Śląska, [w:] A. Wolaniuk (red.), Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 29, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. s. 75–83.pl_PL
dc.referencesSzymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWójcik J., 2011, Przemiany wybranych komponentów środowiska przyrodniczego rejonu wałbrzyskiego w latach 1975–2000, w warunkach antropopresji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przemysłu, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZborowski A., Soja M. Łobodzińska A., 2012, Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinkage? , „Prace Geograficzne IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 130, s. 7–28.pl_PL
dc.referenceshttps://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; 23.05.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmateuszdlugosz7@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.02
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record