Now showing items 1-1 of 1

    • Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy 

      Olszewski, Jurek ORCID; Nowosielska‑Grygiel, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
      The aim of the study was to present new diagnostic methods of evaluation of voice activity for phoniatrists’ and speech therapists’ needs. The voice formation depends not only on the correct contraction and vibration of ...