Now showing items 1-6 of 1

  Historical and present day forest fires (1)
  historyczne i współczesne pożary lasów (1)
  paleogeografia (1)
  paleogeography (1)
  type of sediments (1)
  typy osadów (1)