Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Łódzki od 1997 roku. Od 2013 r. czasopismo ukazuje się jako rocznik.

Zakres tematyczny publikowanych prac dotyczy nauk o Ziemi i środowisku, a w szczególności obejmuje: geomorfologię, geoekologię, geologię i paleogeografię czwartorzędu, meteorologię i klimatologię, ochronę środowiska oraz zastosowania Geograficznych Systemów Informatycznych (GIS) w badaniach środowiska. Badane zjawiska i obiekty przyrodnicze przedstawiane są w różnych zakresach czasowych oraz przestrzennych – od globalnego po interesujące przykłady lokalne. Niekiedy uwzględniania jest problematyka geografii społeczno-ekonomicznej.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica
ISSN: 1427-9711
e-ISSN: 2353-6063
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1997 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more