SPIS TREŚCI

1. Laudacja na cześć Profesora Marka Kotera z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i 50. rocznicy uzyskania doktoratu
MAREK SOBCZYŃSKI
2. Wprowadzenie
TOMASZ FIGLUS

ARTYKUŁY

3. Regularny układ przestrzenny miasta latynoamerykańskiego – historia i rozwój
MIROSŁAWA CZERNY, ANDRZEJ CZERNY
4. Rozwój morfologiczno-przestrzenny Rovaniemi
MARTA CHMIELEWSKA
5. Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych
BARBARA MISZEWSKA, ROBERT SZMYTKIE
6. Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu
ŁUKASZ MUSIAKA
7. Koncepcja morfoznaku z kodem obrazowym i semantycznym w badaniach nad tożsamością transgranicznego miasta na przykładzie Cedyni
MARIKA PIRVELI
8. Aleksandrów i okoliczne wsie w świetle nieznanych źródeł z przełomu XVIII i XIX w.
KRZYSZTOF PAWEŁ WOŹNIAK
9. Osadnictwo braci czeskich i morawskich w regionie łódzkim
JOANNA SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK
10. Geneza, rozwój i zanik Wiączynia. Próba rekonstrukcji geograficzno-historycznej osadnictwa w aspekcie przemian zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania wsi
TOMASZ FIGLUS
11. Śladami osadników fryderycjańskich w środkowej Polsce. Cmentarze i ich pozostałości
MONIKA CEPIL
12. Zapis wywiadu narracyjnego jako przyczynek do badań autoetnograficznych wsi kosznajderskich
TOMASZ MARCYSIAK
13. Usytuowanie synagog w strukturach jednostek osadniczych województwa śląskiego – koncepcja typologii
ANNA MAJEWSKA
14. De facto states and their socio-economic structures in the post-Soviet space after the annexation of Crimea
VLADIMÍR BAAR, BARBARA BAAROVÁ
15. Transformations of the cultural landscape of Donbas during the armed conflict 2015–2017
ROMAN SLYVKA, LIUBOV SLYVKA, YAROSLAVA ATAMANIUK

RECENZJE

16. Stefan Kałuski – Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017, 302 ss.
MAREK SOBCZYŃSKI
17. Piotr Eberhardt – Słowiańska geopolityka. Twórcy rosyjskiej, ukraińskiej i czechosłowackiej geopolityki oraz ich koncepcje ideologiczno-terytorialne, Wydawnictwo Arcana, cykl Arkana historii, Kraków 2017, 357 ss.
MAREK SOBCZYŃSKI

INFORMACJE NAUKOWE

18. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego, Łódź, 22–23 czerwca 2017 r.
TOMASZ FIGLUS
19. „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”… 70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego
ANDRZEJ RYKAŁA

Recent Submissions