Show simple item record

dc.contributor.authorMotowidlak, Tomasz
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24176
dc.description.abstractDue to the dominant role of coal in the structure of energy production and the high dependence on gas imports from the Russian Federation and together with politicization of economic relations with this country, Poland is particularly exposed to the unfavorable influence of some European Commission’s policies and initiatives in regards to energy policy. The paper has shown that they mainly concern the gas market and climate protection and include, first of all, the drive to increase the supply of Russian gas to the European Union and to reduce CO2 emissions by energy producers. The reciprocal links between these policies and initiatives and the economic and political interests of Poland have been presented. The conclusions drawn from this paper may include the possible negative effects of these links and proposals how to direct our country’s energy policy in order to limit or avoid these effects.en_GB
dc.description.abstractZe względu na dominującą rolę węgla w strukturze wytwarzania energii oraz dużą zależność od importu gazu z Federacji Rosyjskiej, a także na upolitycznienie relacji gospodarczych z tym krajem, Polska jest narażona w sposób szczególny na niekorzystny wpływ niektórych działań i inicjatyw z zakresu polityki energetycznej, proponowanych przez Komisję Europejską. W artykule wykazano, że dotyczą one głównie rynku gazu i ochrony klimatu i obejmują w pierwszej kolejności dążenie do wzrostu dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej oraz do ograniczenia emisji CO2 przez producentów energii. Przedstawiono wzajemne sprzężenia zachodzące między tymi działaniami i inicjatywami a gospodarczymi i politycznymi interesami Polski. Sformułowane wnioski obejmują możliwe negatywne skutki tych sprzężeń oraz propozycje ukierunkowania polityki energetycznej naszego kraju, które pozwolą na ograniczenie lub uniknięcie tych skutków.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjectEU energy policyen_GB
dc.subjectEU and Polish gas marketen_GB
dc.subjectEU emissions trading systemen_GB
dc.subjectenergy security of Polanden_GB
dc.subjectpolityka energetyczna UEpl_PL
dc.subjectrynek gazu UE i Polskipl_PL
dc.subjectsystem handlu emisjami UEpl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo energetyczne Polskipl_PL
dc.titleGłówne linie podziału między Komisją Europejską a Polską w zakresie polityki energetycznejpl_PL
dc.title.alternativeThe Main Dividing Lines Between the European Commission and the Polish in the Field of Energy Policyen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[207]-220
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of International Economics, Department of Business and International Trade
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.references5 mitów polskiej elektroenergetyki (2014), PwC, ING, Warszawa–Katowice.pl_PL
dc.referencesA Framework strategy for resilient Energy Union with a forward‑looking climate change policy (2015), COM (2015) 80 final, Brussels.pl_PL
dc.referencesBasboga M. (2016), Gazprom to propose EU antitrust settlement, www.naturalgasworld.com [dostęp: 27.10.2016].pl_PL
dc.referencesEU Energy in figures: Statistical pocketbook (2015), Office of the European Union, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesHealy S., Gores S. (2016), Trends and projections in the EU ETS in 2016. The EU Emissions Trading Systems in numbers. EEA Report, European Environment Agency, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesLevy‑Abegnoli J. (2015), EU parliament approves market stability reserve for emissions trading, www.theparliamentmagazine.eu [dostęp: 13.07.2015].pl_PL
dc.referencesLohmann H. (2017), OPAL‑OLG Düsseldorf setzt Vollzug des OPAL‑Vergleichsvertrages aus, www.energate‑messenger.de [dostęp: 2.01.2017].pl_PL
dc.referencesMaciążek P. (2017a), Rok 2016 przypieczętował niemiecko‑rosyjski sojusz gazowy, www.energetyka24.com [dostęp: 2.01.2017].pl_PL
dc.referencesMaciążek P. (2017b), Wojna o OPAL: Rosjanie gromadzą wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, które zignorowała Polska, www.energetyka24.com [dostęp: 1.02.2017].pl_PL
dc.referencesMielczarski W. (2017), Zima w Niemczech. Kto dostarczy energię kiedy staną wiatraki?, www.cire.pl [dostęp: 11.02.2017].pl_PL
dc.referencesMotowidlak T. (2010), Efekty wdrażania polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie rynku energii elektrycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMotowidlak U. (2016), Znaczenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie samochodowym dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRegulation on guidelines for trans‑European energy infrastructure (2013), nr. 347/2013, Brussels.pl_PL
dc.referencesRosicki R., Rosicki G. (2012), Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 6, s. 139–156.pl_PL
dc.referencesStanowisko Krajowej Izby Gospodarczej wobec propozycji KE dot. tzw. pakietu zimowego (2017), KIG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dot. pakietu na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków (2016), PKEE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuhr M., Klein G. (2015), Best available techniques (BAT). Reference document for the production of pulp, paper and board, European Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesYafimava K. (2017), The Opal exemption decision: Past, present and future, The Oxford Institute for Energy Studies, University of Oxford, Oxford.pl_PL
dc.referencesZaleski P. (2017a), Polska odpowiedź na OPAL: konieczna skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE, www.energetyka24.com [dostęp: 7.01.2017].pl_PL
dc.referencesZaleski P. (2017b), Polska została „ukarana” za efektywność realizacji polityki klimatycznej, www.energetyka24.com [dostęp: 3.01.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailtmotowid@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.14
dc.relation.volume1pl_PL
dc.subject.jelF52
dc.subject.jelO11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record