Show simple item record

dc.contributor.authorBąkała, Anna Maria
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:13Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24171
dc.description.abstractChanges in the forms of education, which can currently be observed, are connected to multimedia. One of the new teaching methods based on IT and worth mentioning, are Knowledge Pills (KP) – short multimedia tips, enabling students to strengthen their professional competences. KPs are also a form of effective e‑learning. Appropriate methodology used in the process of KP creation allows for the increase of interest and motivation in participants of courses. It also gives better alignment of educational materials, which can lead to improving the effectiveness of teaching. The article presents methodologies for KP preparation used in selected organizations. Based on a survey conducted among the students of several courses at the Economy and Sociology Faculty of the University of Lodz, we highlight areas of particular importance for effective preparation of educational materials in the form of Knowledge Pills, corresponding to the students’ expectations.en_GB
dc.description.abstractNastępujące w ciągu ostatnich lat zmiany form edukacji związane są m.in. z pojawieniem się multimediów. Wśród nowych metod nauczania, opartych na technologiach informatycznych, warto wyróżnić tzw. pigułki wiedzy – Knowledge Pills (KP), czyli krótkie porady multimedialne umożliwiające wzmocnienie kompetencji zawodowych. Stanowią one także element skutecznego nauczania na odległość. Odpowiednia metodologia zastosowana w procesie tworzenia KP pozwala na zwiększenie zainteresowania i motywacji uczestników kursów (np. studentów), lepsze dostosowanie formy materiałów edukacyjnych, co może przyczynić się do podniesienia efektywności nauczania. W artykule przedstawiono metodologie przygotowania KP stosowane w wybranych organizacjach. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów kilku kierunków na Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego wskazano obszary szczególnie istotne pod kątem przygotowania efektywnych materiałów edukacyjnych w formie Knowledge Pills, odpowiadających oczekiwaniom studentów.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;333
dc.subjecteducationen_GB
dc.subjecte‑learningen_GB
dc.subjectdistance learningen_GB
dc.subjectmotivationen_GB
dc.subjectKnowledge Pillsen_GB
dc.subjectmethodologyen_GB
dc.subjectpreparing educational materialsen_GB
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjecte‑learningpl_PL
dc.subjectnauczanie na odległośćpl_PL
dc.subjectmotywacjapl_PL
dc.subjectKnowledge Pillspl_PL
dc.subjectpigułki wiedzypl_PL
dc.subjectmetodologia przygotowania materiałów edukacyjnychpl_PL
dc.titleMethodology of Creating “Knowledge Pills” in the Context of Educational Needs of Studentsen_GB
dc.title.alternativeMetodyka tworzenia „knowledge pills” w kontekście potrzeb edukacyjnych studentówpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[7]-24
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Computer Science in Economics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAl‑Abri A. et al. (2016), Comprehensive classification of collaboration approaches in E‑learning, “Telematics and Informatics”, http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2016.08.006.pl_PL
dc.referencesAllen E., Seaman J. (2013), Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States, Babson Survey Research Group, Massachusetts.pl_PL
dc.referencesAshfaque M. et al. (2014), Trends in Education Smart Learning Approach, “International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering”, pp. 319–327.pl_PL
dc.referencesCarrera F. (2012), Metodyka pigułek wiedzy. Podręcznik mediatora wiedzy, Konsorcjum projektu Knowledge Pills, https://issuu.com/smartlearningeu/docs/pigulki_manual_mediatora [accessed: 1.07.2015].pl_PL
dc.referencesCowen M., Lemon A., Gill‑Hesselgrave D. (2014), User‑Centered Design (UCD) Process Description, “Technical Report”, 2061, SSC Pacific.pl_PL
dc.referencesDavis F.D. (1989), Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, “MIS Quarterly”, no. 13(3), pp. 319–340.pl_PL
dc.referencesDżega D. (2013), Metodyka przygotowywania kursów e‑learningowych z uwzględnieniem pigułek wiedzy, [in:] M. Dąbrowski, M. Zając (eds.), Rola e‑edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFijałkowska A., Grancow B. (2011), Potencjał metod e‑learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, no. 254, pp. 187–198.pl_PL
dc.referencesFowler F.J. (2009), Applied Social Research Methods: Survey research methods, 4th ed., SAGE Publications Ltd., Thousand Oaks, doi: 10.4135/9781452230184.pl_PL
dc.referencesGarcia‑de‑Frutos N., Antolin‑Lopez R. (2016), Analyzing students’ intentions to use knowledge pile: a TAM application, Conference Paper, International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona.pl_PL
dc.referencesGrotowska‑Leder J. (2014), Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong Learning w Polsce, w perspektywie Unii Europejskiej, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 50, pp. 117–135.pl_PL
dc.referencesHelenowska‑Peschke M. (2009), Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e‑edukacji − propozycje autorskie, [in:] M. Dąbrowski, M. Zając (eds.), E‑edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHyla M. (2003), E‑learning – od pomysłu do rozwiązania, Solidex, Kraków.pl_PL
dc.referencesHyla M. (2016), Przewodnik po e‑learningu, Wolters Kluwer SA, Kraków.pl_PL
dc.referencesJamroży Ł., Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych, e‑Podręcznik, https://welearning.edu.pl/ [accessed: 1.07.2015].pl_PL
dc.referencesKończak G. (2009), Możliwości sprawdzania wiedzy on‑line – przegląd stosowanych rozwiązań i opracowania własne, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, no. 227, pp. 63–74.pl_PL
dc.referencesKończak G. (2011), Pomoce dydaktyczne w nauczaniu statystyki – narzędzia do opracowania pomocy i zasoby internetowe, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, no. 254, pp. 117–128.pl_PL
dc.referencesKoper R. (2000), From change to renewal Educational technology foundations of electronic learning Environments, http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/38/2/koper‑inaugural‑address‑eng.pdf [accessed: 1.07.2015].pl_PL
dc.referencesLubina E. (2010), Metodyka e‑learningu akademickiego w warunkach powszechnego wdrażania – rozwój czy skostnienie?, [in:] M. Dąbrowski, M. Zając (eds.), E‑learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPark S.Y. (2009), An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students’ Behavioral Intention to Use e‑Learning, “Educational Technology Society”, no. 12(3), pp. 150–162.pl_PL
dc.referencesSAP (2006), The SAP User‑Centered Design (UCD) Process, http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/ba649466–0d01–0010–488a‑d95cac6e0631?QuickLink=indexoverridelayout=true5003637727362 [accessed: 1.07.2015].pl_PL
dc.referencesWalat W. (2004), Podręcznik multimedialny. Teoria, metodologia, przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.pl_PL
dc.contributor.authorEmailabakala@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.333.01
dc.relation.volume1en_GB
dc.subject.jelI23
dc.subject.jelI21
dc.subject.jelI20
dc.subject.jelA20
dc.subject.jelA21
dc.subject.jelA22
dc.subject.jelA23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record