Show simple item record

dc.contributor.authorLeszczyński, Marcin
dc.date.accessioned2018-02-21T09:39:57Z
dc.date.available2018-02-21T09:39:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24116
dc.description.abstractKrzysztof Pomian’s works on history are one of the most interesting theoretical achievements of contemporary humanities. Being one of the prominent revisionists, Pomian took part in an important period of Polish history. Revisionist movement has also played an important role in shaping some basic ideas of Pomian’s later work. Article shows the meaning of revisionism in Polish tradition concerning historiography, and more specifically the meaning of Pomian’s ideas on historiographypl_PL
dc.description.abstractPrace Krzysztofa Pomiana dotyczące historii są jednym z najciekawszych osiągnięć współczesnej humanistyki. Pomian, będąc tak zwanym rewizjonistą, brał udział w ważnych wydarzeniach w historii Polski powojennej. Jednocześnie sam ruch rewizjonistyczny wpłynął znacząco na kształt podstawowych wątków w późniejszej działalności naukowej Pomiana. Niniejszy artykuł pragnie ukazać znaczenie rewizjonizmu w Polskiej tradycji historiograficznej, a w szczególności w poglądach Pomiana na historiografię.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przyznanych na podstawie decyzji 0014/NPRH4/H3b/83/2016 - projekt „Przygotowanie i publikacja dwóch anglojęzycznych numerów monograficznych Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS” (3bH 15 0014 83).pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;37
dc.subjectPomianpl_PL
dc.subjectMarxpl_PL
dc.subjecthistoriographypl_PL
dc.subjectrevisionismpl_PL
dc.subjectpresentismpl_PL
dc.subjectMarkspl_PL
dc.subjecthistoriografiapl_PL
dc.subjectrewizjonizmpl_PL
dc.subjectprezentyzmpl_PL
dc.titleHistoriography after Revisionism. Remarks on Pomian’s Idea of Writing Historypl_PL
dc.title.alternativeHistoriografia po rewizjonizmie. Uwagi o Pomiana idei pisania o historiipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number103-113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarcin J. Leszczyński – PhD student in Philosophy. He prepares a dissertation on history of science according to Georges Canguilhem. His main interests concern the ontology of time, philosophy of history, and social dimension of science.pl_PL
dc.referencesHartog, F. (2015). Regimes of Historicity: Presentism and the Experience of Time. New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesKelles-Krauz, K. (1962). Pisma wybrane. vol. 2. Warszawa: Książka i Wiedzapl_PL
dc.referencesKemp-Welch, A. (2008). Poland under Communism. A Cold War History. New York: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesPomian, K. (1991). Nieudana próba intelektualnej modernizacji Polski. Mówią wieki, 10/1991.pl_PL
dc.referencesPomian, K. (2004). Filozofowie w świecie polityki. Eseje 1957-1974. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.referencesPomian, K. (2006). Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesPomian, K. (2010). Sciences humaines, sciences sociales: crise ou déclin?, Le Débat, 5 (162).pl_PL
dc.referencesPomian, K. (2013). Partir du présent, Le Débat, 3 (175)pl_PL
dc.referencesPomian, K. (2014). Porządek czasu. Gdańsk: słowo/obraz terytoriapl_PL
dc.referencesSchaff, A. (1955). Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marsistowskiej metodologii historiografii. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSiemek, M. J. (2002). Wolność, rozum, intersubiektywność. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesSitek, R. (2000). Warszawska szkoła historii idei. Między historią a teraźniejszością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholarpl_PL
dc.referencesWróbel, Sz. (2016). Filozof i terytorium. Polityka idei w myśli Leszka Kołakowskiego, Bronisława Baczki, Krzysztofa Pomiana i Marka J. Siemka. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record