Show simple item record

dc.contributor.authorMisztal, Małgorzata
dc.date.accessioned2018-02-08T14:58:24Z
dc.date.available2018-02-08T14:58:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24031
dc.description.abstractRedundancy analysis (RDA) is a canonical form of principal components analysis (PCA) and is one of, so‑called, linear ordination techniques. The goal of ordination is to represent objects and response variables relationships as faithfully as possible in a low‑dimensional space. Redundancy analysis is also a technique of exploratory data analysis. Graphical presentation of the results using the ordination biplots or triplots can facilitate the analysis of the relationship between the variation in the set of the response variables and the variation of the explanatory variables. In the paper, redundancy analysis was applied to assess the relationships between the selected socio‑economic factors and the intensity of the crime against property in Poland. en_GB
dc.description.abstractAnaliza redundancji (RDA) jest kanoniczną formą analizy głównych składowych (PCA) i należy do tzw. liniowych technik ordynacyjnych. Celem analiz ordynacyjnych jest przedstawienie związków między obiektami i zmiennymi objaśnianymi/objaśniającymi w przestrzeni o jak najniższym wymiarze. Analiza redundancji jest także jedną z metod eksploracyjnej analizy danych. Graficzna prezentacja wyników z wykorzystaniem diagramów ordynacyjnych (biplotów i triplotów) może ułatwić analizę powiązań między zmiennością rozkładów badanych zmiennych i czynnikami mogącymi wpływać na tę zmienność. W artykule zastosowano analizę redundancji do oceny zależności między wybranymi czynnikami społeczno‑ekonomicznymi a poziomem przestępczości przeciwko mieniu w Polsce.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;332
dc.subjectredundancy analysisen_GB
dc.subjectordination diagramen_GB
dc.subjectcrime against propertyen_GB
dc.subjectanaliza redundancjipl_PL
dc.subjectdiagram ordynacyjnypl_PL
dc.subjectprzestępczość przeciwko mieniupl_PL
dc.titleOn the Use of Redundancy Analysis to Study the Property Crime in Polanden_GB
dc.title.alternativeO zastosowaniu analizy redundancji do badania przestępczości przeciwko mieniu w Polscepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number99-109
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Statistical Methods
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAnderson M.J., Gribble N.A. (1998), Partitioning the variation among spatial, temporal and environmental components in a multivariate data set, “Australian Journal of Ecology”, vol. 23, pp. 158–167.pl_PL
dc.referencesBieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M. (2012), Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badanie ekonometryczne, “Zeszyty Prawnicze”, vol. 12(1), pp. 147–172.pl_PL
dc.referencesBorcard D., Gillet G., Legendre P. (2011), Numerical Ecology with R, Springer, New York–Dordrecht–London–Heidelberg.pl_PL
dc.referencesBorcard D., Legendre P., Drapeau P. (1992), Partialling out the spatial component of ecological variation, “Ecology”, vol. 73(3), pp. 1054–1055.pl_PL
dc.referencesCushman S.A., McGarigal K. (2002), Hierarchical, multi‑scale decomposition of species‑environment relationships, “Landscape Ecology”, vol. 17, pp. 637–646.pl_PL
dc.referencesEveritt B.S., Skrondal A. (2010), The Cambridge Dictionary of Statistics, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesEzekiel M. (1930), Methods of correlational analysis, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesKądziołka K. (2014), Wpływ wybranych czynników o charakterze społeczno‑ekonomicznym na przestępczość przeciwko mieniu w Polsce, [in:] W. Szkutnik (ed.), Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, “Studia Ekonomiczne”, vol. 181(14), pp. 11–23.pl_PL
dc.referencesKądziołka K. (2015), Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, vol. 242, pp. 71–84.pl_PL
dc.referencesLegendre P., Legendre L. (2012), Numerical Ecology, Elsevier Science B.V., Amsterdam.pl_PL
dc.referencesLegendre P., Oksanen J., ter Braak C.F.J. (2011), Testing the significance of canonical axes in redundancy analysis, “Methods in Ecology and Evolution”, vol. 2, pp. 269–277.pl_PL
dc.referencesLepš J., Šmilauer P. (2003), Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMisztal M. (2017), Wizualizacja wyników liniowych technik ordynacyjnych na przykładzie analizy przestępczości przeciwko mieniu w Polsce, “Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no. 468, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPeres‑Neto P.R., Legendre P., Dray S., Borcard D. (2006), Variation partitioning of species data matrices: estimation and comparison of fractions, “Ecology”, vol. 87(10), pp. 2614–2625.pl_PL
dc.referencesRao C.R. (1964), The Use and Interpretation of Principal Component Analysis in Applied Research, “Sankhyā: The Indian Journal of Statistics”, Series A (1961–2002), vol. 26, no. 4, pp. 329–358.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7789,Raport‑o‑stanie‑bezpieczenstwa‑w‑Polsce‑w–2014‑r.html [accessed: 31.08.2016].pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Województw (2015), GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania (2013), TNS Polska, www.tnsglobal.pl/jakpijapolacy/pdf/raport.pdf [accessed: 31.08.2016].pl_PL
dc.referencesSzczepaniec M. (2012), Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości, “Zeszyty Prawnicze”, vol. 12(3), pp. 165–176.pl_PL
dc.referencesSztaudynger J.J., Sztaudynger M. (2003), Ekonometryczne modele przestępczości, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXV, vol. 3, pp. 127–143.pl_PL
dc.referencesWollenberg A.L. van den (1977), Redundancy analysis. An alternative for canonical correlation analysis, “Psychometrika”, vol. 42, no. 2, pp. 207–219.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmmisztal@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.332.07
dc.relation.volume6en_GB
dc.subject.jelC38
dc.subject.jelK42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record