Show simple item record

dc.contributor.authorSitek, Grzegorz Antoni
dc.contributor.authorWywiał, Janusz Leszek
dc.date.accessioned2018-02-08T14:58:24Z
dc.date.available2018-02-08T14:58:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24030
dc.description.abstractTwo non‑parallel lines will be named as bi‑lines. The relationship between the definition of the bi‑lines function and linear regression functions of the distribution mixture is considered. The bi‑lines function parameters are estimated using the least squares method for an implicit interdependence. In general, values of parameter estimators are evaluated by means of an approximation numerical method. In a particular case, the exact expressions for the parameter estimators were derived. In this particular case, the properties of the estimators are examined in details. The bi‑lines are also used to estimate the regression functions of the distribution mixture. The accuracy of the parameter estimation is analyzed.en_GB
dc.description.abstractW artykule rozważano problem estymacji parametrów bi‑prostych, które z geometrycznego punktu widzenia są dwiema przecinającymi się prostymi. Za pomocą tzw. metody najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych wyznaczono przybliżone wartości estymatorów parametrów bi‑prostych. W szczególnym przypadku wyznaczono dokładne wzory na estymatory parametrów, dowodząc ich łącznej asymptotycznej normalności rozkładu prawdopodobieństwa. Ponadto analizowano związki między bi‑prostymi oraz liniowymi regresjami rozkładów prawdopodobieństwa, które są składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństw. W wyniku symulacyjnych eksperymentów wykazano, że brane pod uwagę zgodne estymatory parametrów bi‑prostych dają jednak obciążone estymatory parametrów regresji rozkładów będących składowymi mieszanki dwuwymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;332
dc.subjectbi lines functionen_GB
dc.subjectlinear regressionen_GB
dc.subjectleast squares method for an implicit interdependenceen_GB
dc.subjectmixture of probability distributionen_GB
dc.subjectbi prostepl_PL
dc.subjectregresjapl_PL
dc.subjectmetoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnychpl_PL
dc.subjectmieszanki rozkładów prawdopodobieństwapl_PL
dc.titleOn Estimation of Bi‑liner Regression Parametersen_GB
dc.title.alternativeO estymacji parametrów bi‑prostychpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number87-98
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowice, Faculty of Management, Department of Statistics, Econometrics and Mathematics
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAntoniewicz R. (1988), Metoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowanie w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAntoniewicz R. (2001), Biproste regresji, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 318, “Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki”, nr 10, pp. 9–15.pl_PL
dc.referencesCramér H. (1946), Mathematical Methods of Statistics, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesGabriel K.R. (1998), Generalised Bilinear Regression, “Biometrika”, vol. 85, pp. 689–700.pl_PL
dc.referencesLindsay B., Basak P. (1993), Multivariate normal mixtures: A fast consistent method of moments, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 88(422), pp. 468–476.pl_PL
dc.referencesMcLachlan G.J., Peel D. (2000), Finite Mixture Models, John Wiley Sons, New York.pl_PL
dc.referencesQuandt R.E. (1972), A new approach to estimating switching regressions, “Journal of the American Statistical Association”, vol. 67, no. 338, pp. 306–310.pl_PL
dc.referencesSitek G. (2016), Estimation of regression parameters of two dimensional probability distribution mixtures, Submitted to “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.pl_PL
dc.contributor.authorEmailgrzegors12@wp.pl
dc.contributor.authorEmailwywial@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.332.06
dc.relation.volume6en_GB
dc.subject.jel60E05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record