Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowski, Witold Piotr
dc.date.accessioned2018-02-07T15:11:31Z
dc.date.available2018-02-07T15:11:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0860-8024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24008
dc.description.abstractHermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, znalazły też swą wykładnię w filozofii, zwłaszcza w kontekście mitu i symbolu, ważnym dla refleksji antropologicznej. Mając to na względzie Ricoeur hermeneutyczną egzegezą obejmuje wiele źródeł i wątków. Efektem jest koncepcja „ekonomii daru”, uwzględniająca dialektyczne spotkanie zachodzące między literą prawa i sprawiedliwości oraz duchem przykazania i miłości. Rodzi się jednak wątpliwość, czy sam tekst, będący dla hermeneuty bazą analiz, może autonomicznie i reprezentatywnie oddać to, co dzieje się w relacjach interpersonalnych?pl_PL
dc.description.abstractRicoeure's hermeneutics used for biblical texts' exegesis delivers especially engaging results when it focuses on the notions of love and justice. Those concepts, rooted in Judaist and Christian tradition, have their counterpart in philosophy, notably in the context of myth and symbol, which is crucial in anthropological approach. Knowing that, in his hermeneutical exegesis Ricoeur covers variety of roots and threads. It results in the 'economy of the gift', which takes into account dialectical encounter of the rule of law and justice with the spirit of love and commandment. However, it raises doubts whether text itself, as a fundament of hermeneutical analysis, can automatically and invariably represent interpersonal relations?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Jana Pawła IIpl_PL
dc.relation.ispartofseriesEthos;3(115)
dc.subjectsprawiedliwość i miłosierdziepl_PL
dc.subject„ekonomia daru”pl_PL
dc.subjectbliźnipl_PL
dc.subjecthermeneutyka filozoficznapl_PL
dc.subjectfilozofia dialogupl_PL
dc.subjectJustice and mercypl_PL
dc.subject„economy of gift”pl_PL
dc.subjectneighbourpl_PL
dc.subjectphilosophical hermeneuticspl_PL
dc.subjectphilosophy of dialoguepl_PL
dc.titleMiłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeurapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© "ETHOS" - KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL - LUBLINpl_PL
dc.page.number109-122pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWitold P. Glinkowski, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Filozofii Współczesnej). Absolwent historii i filozofii. Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał m. in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych myśli M. Bubera, J. Tischnera, M. Heideggera.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwitoldpiotrporycki@o2.plpl_PL
dc.identifier.doiDOI 10.12887/29-2016-3-115-07
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record