Show simple item record

dc.contributor.authorJażdżewska, Iwona
dc.contributor.editorIlnicki, Dariusz
dc.contributor.editorJanc, Krzysztof
dc.date.accessioned2018-01-31T07:28:36Z
dc.date.available2018-01-31T07:28:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-83-928255-0-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23964
dc.description.abstractKierunki napływu BIZ do Polski ; The directions of foreign direct investments inflow to Poland - articl in polish version. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy członkowstwo w UE zwiększyło wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce? Czy rok 2004 był pewną cezurą czasową w napływie kapitała zagranicznego do Polski Skąd napływa kapitał zagraniczny do Polski?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych,;
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectBIZpl_PL
dc.subjectFDIpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectforeign direct investmentspl_PL
dc.titleKierunki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polskipl_PL
dc.title.alternativeThe directions of foreign direct investments infow to Polandpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderautorpl_PL
dc.page.number179-188pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBezdeń P., 2000, Rozwój i uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wojeództwie dolnośląskim. Wybrane zagadeniania., [w:] S. Ciok , D. Ilnicki, (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego )pl_PL
dc.referencesDomański B., 1999, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce, [w:] Diagnoza stanu wojeództwa małopolskiego, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego Krakówpl_PL
dc.referencesDomański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,Uniwersytet Jagielloński, Krakówpl_PL
dc.referencesDomański B. 2002, Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w ukłądach przestrzennych, [w:] H. Rogacki (red.) Możliwości i ograniczenia metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 197-206pl_PL
dc.referencesBieńkowski W., Wnorowski M., 2005, Charakter inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1991-2003, [w:] W. Kraszewski (red.) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń, s.41-50pl_PL
dc.referencesFrejtag-Mika E., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferę B+R - nową jakością w strategii korporacji międzynarodowych, [w:] E. Frejtag-Mika (red.) Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Radom, s. 36-45pl_PL
dc.referencesHaas H. D., 1996, Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce, [w:] E. Jakubowicz, J. Łoboda (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław s. 51-70pl_PL
dc.referencesKaraszewski W., 2000, Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. Polska na tle świata. Dom Organizatora, Toruńpl_PL
dc.referencesPacuk M., 2000, Inwestycje zagraniczne w reginach Polski północnej, [w:] S. Ciok , D. Ilnicki, (red.) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego , s. 301-308pl_PL
dc.referencesPetru R. 2008, NIe ma powodu do paniki, Forbes nr 10pl_PL
dc.referencesOtwarty świat. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy. Raport Ernst&Young. 2008, Ernst&Youngpl_PL
dc.referencesWołodkiewicz-Donimirski Z., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów UE w Polsce, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 810, Kancelaria Sejmupl_PL
dc.referencesWord Investment Report 2006 FDI from Developing and Transision Economies: Implications fof Development, 2006, UNCTAD, United Nations, New York and Genevapl_PL
dc.contributor.authorEmailiwona.jazdzewska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska