SPIS TREŚCI

 1. Wydźwięk społeczny ataku terrorystycznego w Tunezji – analiza serwisów społecznościowych biur podróży
  Mirosław Moroz
 2. Przebieg reintegracji zawodowej w spółdzielniach socjalnych w województwie łódzkim
  Michał Jerzy Sobczak
 3. Spatial Econometric Approach to Modelling of Selected Western Diseases
  Alicja Anna Olejnik, Agata Żółtaszek
 4. Dynamiczno‑przestrzenna analiza zjawiska przenoszenia zmienności między rynkami reprezentującymi różne klasy aktywów z uwzględnieniem zmian cen ropy naftowej w latach 2000–2015
  Dagna Wleklińska
 5. One Value of Smoothing Parameter vs Interval of Smoothing Parameter Values in Kernel Density Estimation
  Aleksandra Baszczyńska
 6. On Estimation of Bi‑liner Regression Parameters
  Grzegorz Antoni Sitek, Janusz Leszek Wywiał
 7. On the Use of Redundancy Analysis to Study the Property Crime in Poland
  Małgorzata Misztal
 8. Zróżnicowanie tożsamości pierwotnej i wtórnej pracowników małych przedsiębiorstw w Polsce
  Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło
 9. Udogodnienia miejskie – element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych
  Mariusz E. Sokołowicz
 10. New Approach to International Competitiveness of Multi‑layer Enterprises. A Reference to Macroeconomic Models for the Assessment of Competitiveness as a Benchmark
  Magdalena Rosińska‑Bukowska
 11. Zmiany podaży pieniądza, stóp procentowych i kursu walutowego a wzrost gospodarczy w obszarze euro
  Sławomir Ireneusz Bukowski, Joanna Emilia Bukowska
 12. Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na gospodarki państw strefy euro w latach 1999–2016
  Dominika Anna Brózda‑Wilamek

Recent Submissions