Show simple item record

dc.contributor.authorStawska, Joanna
dc.contributor.authorGrzesiak, Lena
dc.contributor.editorConference Guarantors, Reviewers
dc.date.accessioned2018-01-08T11:42:08Z
dc.date.available2018-01-08T11:42:08Z
dc.date.issued2017-12-31
dc.identifier.citationGrzesiak L., Stawska J., Policy mix in the context of the competitiveness of the Polish economy, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers MMK 2017, 18-20 December 2017, Hradec Kralove, The Czech Republic, pp. 324 - 335pl_PL
dc.identifier.isbn978-80-87952-22-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23856
dc.descriptionMonetary policy and fiscal policy have instruments to adjust the market mechanism. This combination is called policy mix 1 . Coordination of monetary policy and fiscal policy has special importance in emergency (crisis) conditions, although it is equally important in a stable economic situation of the country. Policy mix is also a common topic of many works on state strategies used to stimulate or stabilize 2 the economy and thus "create" competitive conditions for economic development. As Kuttner emphasizes, the combination in the IS-LM model is less crucial, but the overall level of aggregate demand is important and it can be shaped by fiscal policy, monetary policy or a combination of both policies, monetary and fiscal ones 3 . Proper monetary and fiscal policy conditions can have a significant positive impact on the country's economic development, as it is possible to stabilize and "improve" macroeconomic indicators. These indicators can influence the competitiveness of a given economy as a result of coordination of monetary and fiscal policy. The coordination of both policies contributes to greater stability of the financial system. Hence, the purpose of this article is to characterize selected macroeconomic indicators from the policy mix in the context of the competitiveness of the Polish economy.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to characterise selected macroeconomic indicators from the policy mix area in the context of the competitiveness of the Polish economy. In order to achieve this aim, the following research methods are used: a review of the literature and statistical analysis method. The study includes an analysis of macroeconomic data for the years 2000-2016 on the policy mix and the competitiveness of the Polish economy. The results of the conducted analysis indicate that in the discussed period there was a statistically significant correlation between monetary and fiscal policy indicators in the background of improving indicators measuring the competitiveness of the Polish economy.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherMagnanimitaspl_PL
dc.relation.ispartofInternational Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers MMK 2017;vol. VIII
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectpolicy mixpl_PL
dc.subjectcompetitiveness of the economypl_PL
dc.subjectPolish economypl_PL
dc.titlePolicy mix in the context of the competitiveness of the Polish economypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderMagnanimitaspl_PL
dc.page.number324-335pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Central Banking and Financial Intermediationpl_PL
dc.referencesCommission Staff Working Document. National Report, Poland 2016. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_poland_pl.pdf ,access:18 June 2017.pl_PL
dc.referencesDZIAŁO, J., Dlaczego trudno jest prowadzić “dobrą” politykę fiskalną?, „Gospodarka Narodowa”, no. 1-2, 2012. 25-40 pp. ISSN 0867-0005pl_PL
dc.referencesDZIAŁO, J., URBANEK, P., Wpływ reguł fiskalnych na konkurencyjność gospodarek w nowych i starych krajach członkowskich UE. Wnioski z badań empirycznych, [in:] GRYNIA A. (Eds.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Faculty of Economics - Informatics, Bialystok University. ISBN 978 – 609-95472-6-8.pl_PL
dc.referencesFALKUS M. (2000), Korean Business: Internal and External Industrialization, „Business History“, no. 42 (1). 141-142 pp. ISSN 0007-6791.pl_PL
dc.referencesFLANAGAN, K; UYARRA, E; LARANJA, M. (2011), Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation, „Research Policy”, no. 40. 702-713 pp. ISSN 0048-7333.pl_PL
dc.referencesGUS: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomicznepl_PL
dc.referencesISSING O. (2005), The role of fiscal and monetary policies in the stabilisation of the economic cycle, available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2005/h tml/sp051114.en.html, access: 10 December 2017pl_PL
dc.referencesJEDLIŃSKI B. (2002), Polityka handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk. ISBN 8373260986.pl_PL
dc.referencesKUTA K., RUDNICKI K. (2015), Funkcjonowanie gospodarki otwartej - Model Mundella-Fleminga, „Finanse i Prawo Finansowe”, no. 3, 59-70 pp. ISSN 2391-6478.pl_PL
dc.referencesKUTTNER K.N. (2002), The Monetary – Fiscal Policy Mix: perspectives from the U.S , „Bank i Kredyt”, no 11–12, 207–235 pp. ISSN 0137-5520.pl_PL
dc.referencesMISZTAL P. (2009), Zdolność konkurencyjna Polskiej gospodarki w okresie 1998 - 2007 w świetle rankingów konkurencyjności międzynarodowej [in:] KWAŚNIK Z., ŻUKOW W. (Eds.), Aktualne wyzwania ekonomii, Radom University, Radom, 55-70 pp. ISBN 978-83-61047-26-1.pl_PL
dc.referencesMonetary Policy Council, Inflation Report, March 2017, NBPpl_PL
dc.referencesMonetary Policy Strategy beyond 2003, NBP, Warsaw, February 2003pl_PL
dc.referencesOfficial page of NBP, www.nbp.pl, access 10 December 2017pl_PL
dc.referencesOWSIAK S. (2012), O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną, „Zeszyty Naukowe PTE”, no. 12, Polish Economic Society , Krakow. ISSN 1644-8979pl_PL
dc.referencesPIASECKI R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warsaw. ISBN 83- 208-1459-6pl_PL
dc.referencesPoland 2015. Report Economy, Warsaw 2015, Ministry of Economypl_PL
dc.referencesReport of Ministry of Economic Development „Entrepreneurship in Poland“, October 2016, Warsawpl_PL
dc.referencesStatistical data of GUS available at http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (access 18 November 2017)pl_PL
dc.referencesSTAWSKA J. (2013), Koszty obsługi długu publicznego w Polsce w kontekście kryzysu finansowego w Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica no. 279, Lodz University Press, Lodz. ISSN 0208-6018pl_PL
dc.referencesSTAWSKA J. (2014), Wpływ policy-mix na wzrost gospodarczy i poziom bezrobocia w Polsce, Zeszyty Naukowe no 804, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia no. 67, Szczecin University, 667 – 677 pp. ISSN 1733-2842.pl_PL
dc.referencesSTAWSKA J. (2014), Znaczenie policy-mix dla działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju, [in:] G. Borys, D. Dziawgo, L. Dziawgo i L. Patrzałka (red.) „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu no. 330, pt. Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko”, Wroclaw, 397 – 405 pp. ISSN 1899-3192.pl_PL
dc.referencesSTAWSKA J., (2014), Konkurencyjność polskiej gospodarki w kontekście ostatniego kryzysu finansowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XV, Zeszyt 10, 373- 388 pp. ISSN 1733-2486.pl_PL
dc.referencesSTAWSKA J., GRZESIAK L. (2014), Challenges for policy mix in the context of the financial crisis. The case of Poland, “Journal of Finance and Financial Law”, no. 4/2014, Lodz, 137-150 pp. ISSN 2391-6478.pl_PL
dc.referencesSZAMREJ-BARAN I. (2012), Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, no. 25,125-142 pp. ISSN 2450-7733.pl_PL
dc.referencesWERNIK A. (2002), Problemy polityki fiskalnej w kreowaniu policy mix, XXII konferencja naukowa NBP - NBP: reformy strukturalne a polityka pieniężna, Falenty.pl_PL
dc.referencesWorld Competitiveness Yearbook for the periods 2000-2016pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum, Global Competitiveness Reports for the periods 2000-2017pl_PL
dc.referencesWORONIECKA-LECIEJEWICZ I. (2011), Analiza policy-mix z uwzględnieniem interakcji decyzyjnych między bankiem centralnym a rządem i ich priorytetów, „Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Współczesne Problemy Zarządzania”, no. 1/2011, 39-62 pp. ISSN 689-7293.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.stawska@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska