Show simple item record

dc.contributor.authorMalec, Dorota
dc.contributor.editorGłuszak, Marcin
dc.contributor.editorWiśniewska-Jóźwiak, Dorota
dc.date.accessioned2017-11-14T11:55:54Z
dc.date.available2017-11-14T11:55:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMalec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja „Prawa o ustroju sądów powszechnych”?, [w:] Głuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 529-548, doi: 10.18778/8088-187-7.36pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-187-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23237
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGłuszak M., Wiśniewska-Jóźwiak D., (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleAsesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja „Prawa o ustroju sądów powszechnych”?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number529-548pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-188-4
dc.referencesDruk nr 3560 zawierający sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2290), http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ FD8A75A8B703CD4BC1257E6E0067081A/ %24File/3560.pdf.pl_PL
dc.referencesDruk Sejmu RP nr 1656, http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1656/$file/ 1656.pdf.pl_PL
dc.referencesDruk Sejmu RP nr 2299, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc. xsp?nr=2299.pl_PL
dc.referencesDruk Senatu RP nr 987, http://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki.pl_PL
dc.referencesKomunikat KRS z dnia 2 lipca 2013 r., http://www.krs.pl/admin/files//201912.pdf.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1950 r., nr 39, poz. 360.pl_PL
dc.referencesOpinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu RP z dnia 21 lipca 2015 r. do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Druk 987.pl_PL
dc.referencesOpinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z dnia 21 lipca 2015 r., http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,422,1.html, Downloads/987__2%20(4).pdf.pl_PL
dc.referencesOpinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 13 sierpnia 2014 r. do przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Druk Sejmowy 2299), http://programy.hfhr.pl/ monitoringprocesulegislacyjnego/files/2014/08/opinia-asesorzy-skan.pdf.pl_PL
dc.referencesOpinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 grudnia 2006 r., http://www.krs.pl/ pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/f,90,opinie-i-stanowiska-2006-r/195,12- 14-grudnia-2006/1713,stanowisko-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-14- grudnia-2006-r.pl_PL
dc.referencesOpinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 września 2010 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (GMS-WP-183-118/10).pl_PL
dc.referencesOpinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 maja 2014 r., http://orka.sejm. gov.pl/Druki7ka.nsf/0/501FE82D3DF15DD1C1257CDA00443D92/%24File/ 2299-003.pdf.pl_PL
dc.referencesOpinia Prokuratora Generalnego z dnia 28 maja 2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/ Druki7ka.nsf/0/FF32AC2033E919BCC1257CEC0042B504/%24File/2299-004.pdf.pl_PL
dc.referencesOpinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przywracającego instytucję asesora sądowego, http://www.iustitia.pl/opinie/925-opinia-iustitii-dotyczacaprzywrocenia- asesury.pl_PL
dc.referencesOpinia z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka. nsf/0/9C78CDB9DD1A0050C1257CD0003C81C6/%24File/2299-001.pdf.pl_PL
dc.referencesOpinie sejmowego Biura Analiz z Prawnych dnia 18 czerwca 2014 r., 22 lipca 2014 r., 22 września 2014 r. oraz 25 marca 2015 r., http://orka.sejm.gov.pl/ rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2299.pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 września 2001 r., sygn. II Aka 344/01, LEX nr 49351.pl_PL
dc.referencesPostanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r., sygn. S 3/06, WWW.http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/otk.htm.pl_PL
dc.referencesPrawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r., DzU z 2001 r., nr 98, poz. 1070.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1932 r., nr 95, poz. 825.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1935 r., nr 24, poz. 168.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1946 r., nr 35, poz. 220.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 1952 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1952 r., nr 38, poz. 265.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1957 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1957 r., nr 49, poz. 241.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych, DzU z 1960 r., nr 51, poz. 301.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1928 r., nr 12, poz. 93.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 Prawo o notariacie, DzU z 2003 r., nr 84, poz. 610.pl_PL
dc.referencesSejm RP V kadencji, Druk Sejmowy nr 1605, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka. nsf/0/C4E3D169979B51F7C12572BB002C0707/$file/1605.pdf.pl_PL
dc.referencesSenacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Druk Sejmu RP nr 2356.pl_PL
dc.referencesStanowisko Krajowej Rady Sądownictwa o potrzebie zmian przepisów dotyczących asystentów sędziów, http://www.krs.pl/admin./files/20513.pdf.pl_PL
dc.referencesStanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, http://www. krs.pl/admin/files/200457.pdf.pl_PL
dc.referencesStanowisko OSAS co do prezydenckiego projektu ustawy – o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2299), http://www.asystentsedziego.org/aktualnosci/stanowiskoosas- co-do-prezydenckiego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-oustroju- sadow-powszechnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-druk-sejmowy- nr-2299/.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów – zasada prawna z dnia 10 lutego 1987 r., sygn. III PZP 84/86, LEX nr 3276.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1930 r., nr 5, poz. 43.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1950 r., nr 38, poz. 347.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1957 r., nr 31, poz. 133.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 czerwca 1985 r., DzU z 1985 r., nr 31, poz. 137.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze, DzU z 1997 r., nr 117, poz. 752.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU z 1998 r., nr 160, poz. 1064.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU z 2001 r., nr 98, poz. 1070 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, DzU z 2009 r. nr 26, poz. 157.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw, DzU z 2015 r., poz. 1224.pl_PL
dc.referencesWyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie H. Urban i R. Urban przeciwko Polsce, sygn. skargi 23614/08.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06, OTK ZU 2007, nr 9/A, poz. 108, DzU z 2007 r., nr 204, poz. 1482.pl_PL
dc.referencesWystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego podczas konferencji w dniu 7 stycznia 2013 r. w Senacie RP, http:// www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,5024,konferencjaposwiecona- modelowi-dojscia-do-urzedu-sedziego.html.pl_PL
dc.referencesCelej M., „Gazeta Prawna” z dnia 22 kwietnia 2008 r., http://www.krs.pl/admin/ files/100377.pdf.pl_PL
dc.referencesHauser R., Przyda się stabilizacja przepisów i równowaga władz, „Dziennik Gazeta Prawna”, 4–6 lipca 2014 r., cyt. za http://www.krs.pl/pl/rzecznik-prasowy/ artykuly-prasowe-i-publikacje/p,1/2861,przyda-sie-stabilizacja-przepisow-irownowaga- wladz-prof-roman-hauser.pl_PL
dc.referencesKładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce 1944–1989, „Studia Iuridica” 1998, t. XXXV.pl_PL
dc.referencesKonferencja poświęcona modelowi dojścia do urzędu sędziego, http://www.senat. gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,5024,konferencja-poswieconamodelowi- dojscia-do-urzedu-sedziego.html.pl_PL
dc.referencesLinde S. B., Słownik języka polskiego, t. I, cz. 1: A–F, Warszawa 1807.pl_PL
dc.referencesMalec D., Czy asesor był sędzią? Instytucja asesora sądowego w prawie o ustroju sądów powszechnych w Polsce od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane zagadnienia, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2012, t. XXVII, W kręgu historii doktryn politycznych i prawnych oraz konstytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka, red. D. Szpoper.pl_PL
dc.referencesMaterniak-Pawłowska M., Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczpospolitej, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesPłaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I, X–XVIII w., Kraków 1997.pl_PL
dc.referencesSzmidt W., W drodze po koronę, „Na wokandzie” 2014, nr 3, http://nawokandzie. ms.gov.pl/numer-19/dobre-praktyki/w-drodze-po-korone.html.pl_PL
dc.referencesUruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966–1795), wyd. 2, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesWłodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-187-7.36


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska