Show simple item record

dc.contributor.authorMiedziński, Mariusz
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:26:47Z
dc.date.available2017-10-31T08:26:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMiedziński M., Niedoskonałości GUS w zakresie turystyki na przykładzie bazy noclegowej polskich powiatów nadmorskich, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 101-116, doi: 10.18778/7969-831-8.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23100
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest wskazanie niezwykle istotnego problemu funkcjonowania obszarów turystycznych w świetle znaczącego niedoszacowania liczby turystycznych miejsc noclegowych (całorocznych i sezonowych) oraz pracy sektora turystycznego wyrażającej się poprzez liczbę udzielonych osobonoclegów w oficjalnych danych statystycznych GUS. Dane statystyczne GUS pozyskiwane poprzez dobrowolne składanie sprawozdań statystycznych KT-1 i KT-2 okazują się być bardziej zbliżone do rozszerzonej próby badawczej, a nie całościowej i zbliżonej do rzeczywistej liczby miejsc noclegowych oraz liczby udzielonych w danym roku osobonoclegów. W opracowaniu podjęto próbę oszacowania potencjału noclegowego polskich powiatów nadmorskich oraz wskazanie przybliżonej liczby udzielanych w poszczególnych powiatach osobonoclegów. Na szczególną uwagę zasługuje powiat kołobrzeski, koncentrujący ponad 40% osobonoclegów polskiego wybrzeża, oraz miasto Świnoujście (ponad 10%), których baza noclegowa łącznie wykonuje połowę pracy całego sektora turystycznego polskiego wybrzeża. Powiat kołobrzeski z miastem Kołobrzeg jest z pewnością kluczowym dla Polski centrum ruchu turystycznego porównywalnym jedynie z Warszawą i Krakowem.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is to point out the extremely important problem of the functioning of the tourist areas in the light of significant underestimation of the number of tourist beds (year-round and seasonal) and work in the tourism sector expressed by the number of granted beds per person in the official statistics of CSO. Central Statistical Office data collected through voluntary submission of statistical reports KT-1 and KT-2 appear to be closer to an expanded research sample rather than to the actual number of beds and the number of beds granted in a given year. The study attempts to assess the potential of Polish seaside counties accommodation and an indication of the approximate number of beds granted in the individual counties. Particularly noteworthy is Kołobrzeg district which has more than 40% of the beds on the Polish coast and the city of Swinoujscie (over 10%) both of which accommodation base includes half of the entire tourism sector of the Polish coast. Kołobrzeg district with the city of Kołobrzeg is certainly a crucial tourist centre for Poland comparable only to Warsaw or Krakow.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectstatystyka GUSpl_PL
dc.subjectbaza noclegowapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectobszar nadmorskipl_PL
dc.subjectKołobrzegpl_PL
dc.subjectGUS statisticpl_PL
dc.subjectaccommodationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectthe area beachfrontpl_PL
dc.subjectKolobrzegpl_PL
dc.titleNiedoskonałości GUS w zakresie turystyki na przykładzie bazy noclegowej polskich powiatów nadmorskichpl_PL
dc.title.alternativeStatistical data imperfections of the polish central statistical office (Gus) in the range of tourism on the example of accommodation facilities of the Polish coastal districtspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number101- 116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Pomorska w Słupskupl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2011, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych (1989–2009), [w:] Turystyka polska w latach 1989–2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115–126.pl_PL
dc.referencesMIEDZIŃSKI M., 2912, Miasto Kołobrzeg wiodącym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju, [w:] (red.) E. Rydz (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk, 2012, s. 139–150.pl_PL
dc.referencesPismo okólne ogólnopolskie w sprawie badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, US w Rzeszowie, 19.05.2014 r.; http://www.stat.gov.pl/rzesz.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1, GUS, 2015.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-2, GUS, 2015.pl_PL
dc.referencesTurystyka w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku, 2011, opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin.pl_PL
dc.referencesTurystyka w województwie pomorskim w 2010 roku, 2011, opracowanie sygnalne, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 884); opracowano na podstawie: Dz. U. z 2014 r., poz. 196, 822, z 2015 r., poz. 390.pl_PL
dc.referencesWykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku, Wydział Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, materiał na konferencję prasową 26 marca 2012 roku.pl_PL
dc.referencesWykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2012 roku, Wydział Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, materiał na konferencję prasową 22 marca 2013 roku.pl_PL
dc.referencesWykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2013 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, notka informacyjna na konferencję prasową 25 marca 2014 roku.pl_PL
dc.referencesWykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2014 roku, Główny Urząd Statystyczny, Wydział Statystyki Turystyki i Sportu w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.pl_PL
dc.referencesWYRZYKOWSKI J., 1984, Optymalne okresy użytkowania turystycznego walorów wypoczynkowych środowiska przyrodniczego Polski, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 656.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmiedzinski.m@interia.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska