Show simple item record

dc.contributor.authorBiałk-Wolf, Anna
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.date.accessioned2017-10-31T08:12:47Z
dc.date.available2017-10-31T08:12:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBiałk-Wolf A., Ocena szans rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych, [w:] Makowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 37-46, doi: 10.18778/7969-831-8.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-831-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23097
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych. To – tylko na pozór niemożliwe do realizacji zadanie – zostało scharakteryzowane w kontekście pozytywnych efektów dla rozwoju regionu. Analiza dostępnej literatury dowodzi, iż osoby uprawiające ekoturystykę nie stanowią homogenicznej grupy i w pewnym stopniu również są zainteresowane ofertą kulturową danego miejsca, a ta z kolei najprężniej rozwija się na terenach zurbanizowanych. Co więcej, ekoturystyka może być potraktowana nie tylko jako specyficzny sposób podróżowania, lecz także jako określony sposób myślenia o samej turystyce, co powoduje, że jej elementy obecne w innych produktach turystycznych zwiększają ich konkurencyjność.pl_PL
dc.description.abstractThe central question of this paper considers urban ecotourism. This phenomenon can be seen as a vital force influencing the regional development. A review of seminal papers addressing the motivation of ecotourists depicts that these do not constitute a homogenous group. At least to a certain degree they are interested in cultural offers of the locations, which is the most pronounced in urban areas. Moreover, ecotourism can not only be seen as a way of travelling, but also as a means to think about tourism. Elements of ecotourism incorporated in other tourism products can positively shape their competitive advantage.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectekoturystykapl_PL
dc.subjectekoturystyka miejskapl_PL
dc.subjectrozwój regionalnypl_PL
dc.subjectecotourismpl_PL
dc.subjecturban ecotourismpl_PL
dc.subjectregional developmentpl_PL
dc.titleOcena szans rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanychpl_PL
dc.title.alternativeChances of the development of ecotourism in the urban areapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number37-46pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańskupl_PL
dc.referencesBUCKLEY R., 2013, Defining ecotourism: consensus on core, disagreement on detail, [w:] International Handbook on Ecotourism, R. Ballantyne, J. Packer, E. Ekgar Publishing Limited, UK, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesCAMISÓN C., MONFORT-MIR V.M., 2012, Measuring innovation in tourism from the Schumpeterian and the dynamic-capabilities perspectives, „Tourism Management”, 33, s. 776–789.pl_PL
dc.referencesDODDS R., JOPPE M., 2001, Promoting Urban Green Tourism: The development of the Other Map of Toronto, „Journal of Vacation Marketing”, 7, 3, s. 261–267.pl_PL
dc.referencesFENNELL D., 2001, A content analysis of ecotourism definitions, „Current Issues in Tourism”, 4, s. 403–421.pl_PL
dc.referencesFLORIDA R., 2007, The flight of the creative class. The new global competition for talent, Harper Collins, NY.pl_PL
dc.referencesFRESLON L., 2010, Urban Ecotourism - The Case of Lac de Maine Leisure Park, http://ecoclub. com/articles/305-urban-ecotourism-lac-de-maine; 21.09.2014 r.pl_PL
dc.referencesHIGHAM J., LÜCK M., 2002, Urban Ecotourism: A Contradiction in Terms?, „Journal of Ecotourism”, 1, 1, s. 36–51.pl_PL
dc.referenceshttp://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism; 21.09.2014; tłum. A. Kaczmarska (2010).pl_PL
dc.referencesJAAFAR M., MAIDEEN S.A., 2012, Ecotourism-related products and activities, and the economic sustainability of small and medium island chalets, „Tourism Management”, 33, s. 683–691.pl_PL
dc.referencesKACZMARSKA A., 2010, Możliwości rozwoju agro- i ekoturystyki w Polsce na przykładzie województwa śląskiego, „Oeconomia”, 9 (4), s. 211–223.pl_PL
dc.referencesKRIDER R.E., ARGUELLO A., CAMPBELL C., FRASER S., Mora J.D., 2010, Trait and Image Interaction in Ecotourism Preference, „Annals of Tourism Research”, 37, 3, s. 779–801.pl_PL
dc.referencesLU W., STEPCHENKOVA S., 2012, Ecotourism experiences reported online: Classification of satisfaction attributes, „Tourism Management”, 33, s. 702–712.pl_PL
dc.referencesOKECH R.N., 2009, Developing urban ecotourism in Kenyan cities: A sustainable approach, „Journal of Ecology and Natural Environment”, 1, 1, s. 1–6.pl_PL
dc.referencesWEAVER D.B., 2001, Ecotourism as Mass Tourism: Contradiction or Reality, „Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly”, 42, s. 104–112.pl_PL
dc.referencesWEAVER D.B., LAWTON L.J., 2007, Twenty years on: The state of contemporary ecotourism research, „Tourism Management”, 28, 5, s. 1168–1179.pl_PL
dc.referencesWU Y.Y., WANG H.L., HO Y. F., 2010, Urban ecotourism: Defining and assessing dimensions using fuzzy number construction, „Tourism Management”, 31, s. 739–743.pl_PL
dc.referenceswww.ecotourism.org/ties-overview; 21.09.2014 r.pl_PL
dc.referenceswww.planeta.com/ecotravel/tour/urbandeclaration.html; 28.09.2014 r.pl_PL
dc.referencesZARĘBA D., 2006, Ekoturystyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZAREMBA S., 1997, Ekologia produktów a idee zielonego konsumeryzmu, w: Ekologia wyrobów, Materiały konferencyjne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze – Zarząd Główny, Kraków.pl_PL
dc.referencesZOBRE K., 2013, Greening Urban Tourism: Progress in Urban Ecotourism, http://www.aidemocracy. org/students/world-insight-essay-series-greening-urban-tourism-progress-in-urban-eco tourism; 21.09.2014 r.pl_PL
dc.referencesZHANG H., LEI S.L., 2012, A structural model of residents’ intention to participate in ecotourism: The case of a wetland community, „Tourism Management”, 33, s. 916–925.pl_PL
dc.contributor.authorEmailannabialkwolf@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-831-8.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska