Człowiek w turystyce. Role, potrzeby, zachowania
Red. Robert Wiluś, Jolanta Wojciechowska
Łódź 2016SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji

CZŁOWIEK W TURYSTYCE – TEORIA I METODOLOGIA

2. Człowiek w przestrzeni turystycznej
BOGDAN WŁODARCZYK
3. Interpretacje, wyobrażenia, wartości – indywidualna przestrzeń turystyczna człowieka
JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA
4. Dostrzec człowieka. Wybrane zagadnienia metodologii badań społecznych w służbie geografii turyzmu
REMIGIUSZ ŻULICKI
5. Atrybucje i wyjaśnianie przyczynowe w badaniach nad turystyką (na przykładzie analiz dotyczących inhibitorów aktywności turystycznej Europejczyków w latach 1997–2014)
WIESŁAW ALEJZIAK
6. Zastosowanie teorii progowej Malisza do prognozowania przemian przestrzeni turystycznej w świetle cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) Butlera oraz etapów rozwoju przestrzeni turystycznej według Liszewskiego i Włodarczyka
MARIUSZ MIEDZIŃSKI
7. Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie
STANISŁAW R. ERDAWLETOW, DANAGUL M. MUKATOWA

CZŁOWIEK I JEGO ROLE W TURYSTYCE. WYNIKI BADAŃ

8. Kim jest turysta w parku narodowym? Wyniki badań ankietowych z Roztoczańskiego Parku Narodowego
RENATA KRUKOWSKA, ANDRZEJ ŚWIECA, ANDRZEJ TUCKI
9. Wychowawcza rola turystyki w działaniach polskich organizacji młodzieżowych
ALEKSANDRA MROCZEK-ŻULICKA
10. Grupy organizujące zwiedzanie miasta, ich motywy i role jako popularyzatorów turystyki i rekreacji – przykład Łodzi
MAŁGORZATA AMBROZIK
11. Megatrendy i ich wpływ na polską turystykę wyjazdową – analiza czynnikowa dla scenariuszy rozwoju
MATYLDA AWEDYK

CZŁOWIEK I JEGO ZACHOWANIA ORAZ POTRZEBY W TURYSTYCE

12. Dostępność przestrzenna a ruch turystyczny. Studium przypadku strefy nadmorskiej wybrzeża Bałtyku
KRZYSZTOF PARZYCH
13. Destynacje turystyczne wybranych szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej
MAGDALENA KUGIEJKO
14. Potrzeby i zachowania gościa hostelowego na przykładzie łódzkich hosteli
PAULINA GOŚCINIAK
15. Kierunki i dynamika sieciowych produktów turystycznych na obszarze euroregionów Glacensis i Pradziad
NATALIA KRAWCZYSZYN-POCHŁOPIEŃ
16. Wpływ nagłośnienia poszukiwania „złotego pociągu” na ruch turystyczny w Wałbrzychu i okolicach
BEATA ROSICKA

Recent Submissions