Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce
Red. Sławoj Tanaś, Justyna Mokras-Grabowska
Łódź 2014

SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji

KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

2. Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych
JUSTYNA LIRO
3. Modyfikacja cyklu życia obszaru turystycznego (TALC) poprzez wprowadzenie założeń teorii progowej na bazie przestrzeni turystycznej Kołobrzegu
MARIUSZ MIEDZIŃSKI
4. Parki tematyczne jako nowa atrakcja turystyczna regionu nadmorskiego. Studium przypadku Łeby
KRZYSZTOF PARZYCH
5. Park romantyczno-krajobrazowy Zofiówka na Ukrainie jako przykład doświadczeń polskich turystów i organizatorów turystyki kulturowej
IRINA PIROŻAK-IDZIUK, JOLANTA WOJCIECHOWSKA
6. Organizacja przestrzeni turystycznej w mieście
MARTA WAWRZYNIAK

CZŁOWIEK W SKOMERCJALIZOWANEJ PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

7. Przestrzeń turystyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja Uniwersytetu Łódzkiego
MARTA MARO-KULCZYCKA
8. Zmiany statusu, zarządzania, infrastruktury i ruchu wczasowiczów FWP
BARBARA PISARSKA
9. Komercjalizacja usług turystycznych na przykładzie rynku niemieckiego
EWA JOLANTA STROIK

AUTENTYCZNOŚĆ I KOMERCJALIZACJA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

10. Rozwój oferty turystycznych linii kolejowych Północnej Walii
KRZYSZTOF KOŁODZIEJCZYK
11. Konkurs „7 Nowych Cudów Polski” magazynu „National Geographic Traveler” jako forma promocji atrakcji kraju
BEATA KRAKOWIAK
12. Sieciowe produkty turystyczne jako przedmiot współpracy w euroregionach polsko-czeskich
NATALIA KRAWCZYSZYN

KULTURA LUDOWA JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA TURYSTYCZNEGO – AUTENTYCZNOŚĆ CZY KOMERCJA?

13. Twórcy ludowi o komercjalizacji kultury ludowej na potrzeby rynku turystycznego. Przykład ziemi łowickiej
MACIEJ GUZ
14. Komercjalizacja kultury ludowej pod wpływem turystyki. Wybrane przykłady w Polsce
JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA

Recent Submissions