Turystyka. Moda na sukces
Red. Joanna Kowalczyk-Anioł, Marzena Makowska-Iskierka
Łódź 2012

SPIS TREŚCI

1. Od Redakcji

MODA NA TURYSTYKĘ

2. Moda na zachowania proekologiczne w turystyce – uwarunkowania i problemy
AGNIESZKA NIEZGODA
3. Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach
ANDRZEJ KOWALCZYK
4. Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze. Pomysł na sukces?
MARTA DEREK
5. Podkarpacka kuchnia regionalna i jej znaczenie dla turystyki
WITOLD PÓŁTORAK, GRZEGORZ BIELEC

TURYSTYKA W MIEJSCOWOŚCI I W REGIONIE

6. Podmiejskie letniska Łodzi w okresie dwudziestolecia międzywojennego
MARZENA MAKOWSKA‐ISKIERKA, BOGDAN WŁODARCZYK
7. Charakterystyka geograficzna, demograficzna i społeczno‐ekonomiczna właścicieli domów letniskowych w Polsce
CZESŁAW ADAMIAK
8. Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych województwa lubelskiego przez przedstawicieli lubelskiego sektora organizatorów turystyki
SŁAWOMIR KULA
9. Znaczenie tragicznych wydarzeń historycznych dla turystyki na przykładzie rodziny Ulmów w Markowej
WITOLD PÓŁTORAK, GRZEGORZ BIELEC
10. Wędruj z nami – sukces ogólnopolskich akcji PTTK
JOLANTA ŚLEDZIŃSKA

BADANIA W TURYSTYCE

11. Badania geograficzne a niepełnosprawność
ALINA ZAJADACZ
12. Przydatność metody SERVQUAL w ocenie projektowanego produktu turystycznego na przykładzie Bitwy Łódzkiej
BARTOSZ BOŃCZAK
13. Atrakcyjność turystyczna szlaków pieszych – metoda oceny
MATEUSZ ROGOWSKI

Recent Submissions