Now showing items 1-1 of 1

    • Costs and benefits of Euro adoption in Slovakia 

      Drachal, Krzysztof (Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2012)
      W niniejszym opracowaniu przedstawiono historię wejścia Słowacji do strefy Euro. Przeanalizowano pierwsze efekty z przyjęcia nowej waluty na podstawie najnowszych danych z gospodarki. Celem badania było przedsyskutowanie ...