Czasopismo Gospodarka w praktyce i teorii ukazuje się od 1997 r. Zostało stworzone w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego z myślą o popularyzacji osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomii, a w szczególności w celu demonstrowania związków teorii z praktyką gospodarczą. Podążając z duchem czasu uzupełniamy formę edycji czasopisma o elektroniczną i poszerzamy edycję o wersję anglojęzyczną.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją najnowszych wyników badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń, integracja i rozwój środowiska naukowego oraz popularyzacja wiedzy w trybie open-access.

Informacje o piśmie

Nazwa: Gospodarka w praktyce i teorii / Economy in Practice and Theory
ISSN: 1429-3730
eISSN: 2450-095X
Typ: drukowane i elektroniczne czasopismo naukowe dostępne w trybie open-access
Język: polski i angielski
Zasięg: międzynarodowy
Częstotliwość wydawania: 2 numery rocznie

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

WWW: gospodarka.uni.lodz.pl

Rada programowa

Prof. Ewa Bojar
De hab. Stanisław Czaja
Prof. Grażyna Gierszewska
Prof. Anna Krajewska
Prof. Walentyna Kwiatkowska
Dr hab. Anna Ząbkowicz

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelna:
Dr hab. Małgorzata Burchard – Dziubińska

Redaktorzy tematyczni:
Dr Dorota Kobus – Ostrowska – ekonomia społeczna
Dr Leszek Kucharski – makroekonomia i polityka rynku pracy
Dr Tomasz Legiędź – ekonomia rozwoju
Dr Aleksandra Rogut – rynek pieniężny i polityka monetarna
Dr hab. Piotr Urbanek – mikroekonomia i przedsiębiorczość
Dr Piotr Krajewski – polityka fiskalna

Redaktor statystyczny:
Dr Iwona Świeszewska

Recenzenci
Prof. Czesław Bywalec
Prof. Hans Diefenbacher
Prof. Józefa Famielec
Dr hab. Krystyna Gawlikowska – Hueckel
Dr hab. Barbara Kryk
Prof. Eulalia Skawińska

Sekretariat
Mgr Natalia Szubska – Włodarczyk

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawca
Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90 – 214 Łódź
Te. /48 42/ 633 14 34, 635 51 61
Fax: /48 42/ 635 53 08
e-mail: gospodarka@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more