Show simple item record

dc.contributor.authorŻulicki, Remigiusz
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:43Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22672
dc.description.abstractArtykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectabsolwencipl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectuniwersytetpl_PL
dc.subjectregresja logistycznapl_PL
dc.titleZatrudnienie absolwentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Łódzkiego. Analiza socjologiczna wyników badań sondażowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[71]-81
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBABBIE E., 2003, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 659 ss.pl_PL
dc.referencesBEDYŃSKA S., BRZEZICKA A. (red.), 2007, Statystyczny drogowskaz Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wyd. SWPS „Academica”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBRZEZIŃSKI J., 2003, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 684 ss.pl_PL
dc.referencesCHEN B.T., GURSOY D., 2008, Preparing Students for Careers in the Leisure, Recreation and Tourism Field, „Journal of Teaching in Travel Tourism”, 7, 3, s. 21–41.pl_PL
dc.referencesCZEŻOWSKI T., 1946, O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń, 67 ss.pl_PL
dc.referencesDANIELUK B., 2010, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna”, 5, 2–3 (14), s. 199–216.pl_PL
dc.referencesFIELD A., 2009, Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London, 821 ss.pl_PL
dc.referencesKOBYLAREK A., 2002, Uniwersytet – zarys idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1, s. 90–100.pl_PL
dc.referencesKRUK M. (red.), 2007, Studia i co dalej… Sytuacja studentów na rynku pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 214 ss.pl_PL
dc.referencesLAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 227 ss.pl_PL
dc.referencesLIPIŃSKA-GROBELNY A., 2014, Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 247 ss.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny), „Turyzm”, 20/2, s. 37–45.pl_PL
dc.referencesNAWOJCZYK M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków, 301 ss.pl_PL
dc.referencesPAŁASZ L., 2004, Kształcenie oraz losy absolwentów, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 140 ss.pl_PL
dc.referencesPIRÓG D., 2015, Przechodzenie absolwentów studiów geograficznych na rynek pracy. Proces, czynniki, predykcja, Wyd. Naukowe UP, Kraków, 266 ss.pl_PL
dc.referencesROGOZIŃSKA-PAWEŁCZYK A., MAJEWSKI D. (red.), 2011, Absolwent na rynku pracy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 233 ss.pl_PL
dc.referencesSMARZEWSKA A., 2016, Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół wyższych, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa JPII, Biała Podlaska, 160 ss.pl_PL
dc.referencesSUCHORAB A., 2015, Wybory edukacyjno-zawodowe w biografiach studentów na tle wyzwań współczesnego rynku pracy, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Profesora T. Kotarbińskiego, Olsztyn, 452 ss.pl_PL
dc.referencesSZCZEPAŃSKI J., 1963, Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia, Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa, 367 ss.pl_PL
dc.referencesTALIK W., WIECHETEK M. (red.), 2014, Kwestionariusz istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (KIK-PZ), OIC Poland, Lublin, 129 ss.pl_PL
dc.referencesUniwersytet zaangażowany. Przewodnik krytyki politycznej, 2010, Zespół Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa, 352 ss.pl_PL
dc.referencesZARZECKI M., BORNE-JANUŁA H., JAROSZEK K., PUCHALSKA K., PIOTROWSKA P., NOISZEWSKI Ł., 2010, Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 323 ss.; https://www.msit.gov.pl/download/1/4285/w2010f2ef.pdf; 05.07.2017.pl_PL
dc.referencesZIELIŃSKA M., 1997, Kariery zawodowe absolwentów wyższej uczelni, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 206 ss.pl_PL
dc.referenceshttp://biurokarier.uni.lodz.pl/projekty-biura-karier/monitorowanie-karier-absolwentow/; 23.03.2017.pl_PL
dc.referenceshttp://ela.nauka.gov.pl/includes/pdf/opis_raportow.pdf; 4.07.2017.pl_PL
dc.referenceshttps://kariera.pracuj.pl/rozmowa_kwalifikacyjna/5-powodow-dla-ktorych-warto-isc-na-staz/; 21.03.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailremigiusz.zulicki@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.08
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record