Show simple item record

dc.contributor.authorStelmach, Paweł
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:42Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22671
dc.description.abstractCelem autora artykułu jest określenie i wyjaśnienie związku między strukturą dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową gmin województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Wykorzystano technikę analizy korelacji rang Spearmana oraz analizę prostej regresji liniowej. Dane statystyczne pochodziły z Banku Danych Lokalnych oraz niepublikowanych zbiorów danych GUS. W celu wyjaśnienia zidentyfikowanych związków analizowano szeregi czasowe wskaźników struktury dystrybucji usług uzdrowiskowych i funkcji uzdrowiskowej. W przypadku pięciu z dziewięciu analizowanych gmin (Horyniec-Zdrój, Solina, Ustka, Ciechocinek i Inowrocław) występuje związek funkcyjny między funkcją uzdrowiskową gmin a udziałem kuracjuszy komercyjnych w strukturze dystrybucji usług uzdrowiskowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectfunkcja uzdrowiskowapl_PL
dc.subjectfunkcja turystycznapl_PL
dc.subjectuzdrowiskapl_PL
dc.subjectdystrybucjapl_PL
dc.subjectkuracjusze pełnopłatnipl_PL
dc.titleStruktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin uzdrowiskowych województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[63]-70
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBORKOWSKI K., GRABIŃSKI T., SEWERYN R., MAZANEK L., GRABIŃSKA E., 2017, Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesDERCO J., PAVLISINOVA D., 2016, Financial position of medical spas – the case of Slovakia, „Tourism Economics”, 23(4), s. 867–873, doi: 10.5367/te.2016.0553.pl_PL
dc.referencesDRYGLAS D., RÓŻYCKI P., 2016, European spa resorts in the perception of non-commercial and commercial patients and tourists: the case study of Poland, „E-review of Tourism Research” (eRTR), 13(1/2), s. 382–400.pl_PL
dc.referencesDRYGLAS D., SALAMAGA M., 2017, Applying destination attribute segmentation to health tourists: A case study of Polish spa resorts, „Journal of Travel and Tourism Marketing”, 34(4), s. 503–514, doi: 10.1080/10548408.2016.1193102.pl_PL
dc.referencesDRYGLAS D., RÓŻYCKI P., 2017, Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland, „Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events”, s. 1–20, doi: 10.1080/19407963.2017.1297311.pl_PL
dc.referencesDURYDIWKA M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDZIEDZIC E. (red.), 2010, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGOŁEMBSKI G., MAJEWSKA J., 2015, Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej dużego miasta, [w:] G. Gołembski i in. (red.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 41–60.pl_PL
dc.referencesKOSMACZEWSKA J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesMAJEWSKA J., 2012, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesROMANOVA G.M., VETTINEV A., DIMANCHE F., 2015, Health and wellness tourism, [w:] F. Dimanche, L. Andrades (red.), Tourism in Russia: A management handbook, „Emerald”, s. 231–287.pl_PL
dc.referencesSTELMACH P., 2017a, Struktura dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcja uzdrowiskowa gmin. Koncepcja i wstępne wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, w druku.pl_PL
dc.referencesSTELMACH P., 2017b, Trendy dystrybucji usług uzdrowiskowych w gminach województwa podkarpackiego, [w:] B. Gierczak-Korzeniowska (red.), Turystyka a rozwój regionalny – szanse, wyzwania, perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, w druku.pl_PL
dc.referencesSZAFRAŃSKA E., WŁODARCZYK B., DZIEDZIC E., 2015, Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie, [w:] E. Dziedzic (red.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Ogranizacja Turystyczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSZROMEK A.R., 2012a, Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych, [w:] A. Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, Kraków, s. 35–57.pl_PL
dc.referencesSZROMEK A.R., 2012b, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSZROMEK A.R., 2015, Realizacja funkcji uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, ser. „Organizacja i Zarządzanie”, 82, 1940, s. 289–299.pl_PL
dc.referencesSZROMEK A.R., ROMANIUK P., HADZIK A., 2016, The privatization of spa companies in Poland – An evaluation of policy assumptions and implementation, „Health Policy”, 120, s. 362–368.pl_PL
dc.referencesVRKLJAN S., HENDIJA Z., 2016, Business performance of health tourism service providers in the Republic of Croatia, „Acta Clinica Croatica”, 55(1), s. 79–85.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B. (red.), 2017, Cel i zakres opracowania oraz materiały źródłowe i metody badań, [w:] Włodarczyk B. (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesZMYŚLONY P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawel.stelmach@awf.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.07
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record