Show simple item record

dc.contributor.authorLisowska, Agnieszka
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:40Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22668
dc.description.abstractTurystyka stała się zjawiskiem powszechnym, a z różnych względów także bardzo istotnym, zwłaszcza dla regionów czy krajów rozwijających się, co spowodowało, że postrzegano ją zwykle jako zjawisko pozytywne. Nowe opracowania rzuciły na to inne światło. Turystyka powoduje okresowe zwiększenie liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze, przyczynia się do wprowadzenia „obcych” do lokalnych społeczności, a to generuje negatywne zjawiska, m.in. takie jak przestępczość. Zwiększone ryzyko wiktymizacji może powodować spadek atrakcyjności określonej destynacji. Istniejące publikacje skupiają się z reguły na ogólnym zarysie współzależności obu zjawisk, rzadko natomiast przedmiotem badań są konkretne obszary turystyczne w przestrzeni miast. Przedstawiony przegląd badań objął różne prace dotyczące związków między turystyką a przestępczości.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectprzestępczośćpl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectprzestępczość turystycznapl_PL
dc.subjectwiktymizacjapl_PL
dc.subjectdestynacje turystycznepl_PL
dc.subjectpoczucie bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectzagrożenie przestępczościąpl_PL
dc.titleZjawisko przestępczości w destynacjach turystycznych. Przegląd badańpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[33]-43
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesALBUQUERQU DE K., MCELROY J., 1999, Tourism and crime in the Caribbean, „Annals Tourism Research”, 26(4), s. 968–994.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 1995, Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncepcja badań na przykładzie Krakowa), „Folia Turistica”, 5, s. 97–27.pl_PL
dc.referencesALLEN J., 1999, Crime against International Tourists, „Crime and Justice Bulletin”, 43, s. 1–8.pl_PL
dc.referencesALLEYNE D., BOXILL I., 2003, Impact of crime on tourist arrivals in Jamaica: A transfer function analysis, [w:] A. Harriott (red.), Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, Kingston, s. 381–391.pl_PL
dc.referencesBARKER M., PAGE S.J., MEYER D., 2002, Modeling tourism crime. The 2000 America’s Cup, „Annals of Tourism Research”, 29, 3, s. 762–782.pl_PL
dc.referencesBARKER M., PAGE S.J., MEYER D., 2003, Urban visitor perceptions of safety during a special event, „Journal of Travel Research”, 41(4), s. 355–361.pl_PL
dc.referencesBARTOSZEWICZ W., ŁACIAK J., 1989, Dwa punkty widzenia: gospodarcze i turystyki. Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986–87, Rocznik CPBP, Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBIAGI B., BRANDANO M.G., DETOTTO C., 2012, The effect of tourism on crime in Italy: A dynamic panel approach, „Economics Discussion Papers”, 4, s. 1–26.pl_PL
dc.referencesBŁACHUT J., 2007, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Wolters Kluwer Polska, s. 44–46.pl_PL
dc.referencesBOAKYE K.A., 2012, Tourists’ views on safety and vulnerability. A study of some selected towns in Ghana, „Tourism Management”, 33, s. 327–333.pl_PL
dc.referencesBOURNE P.A., 2010, Crime, tourism and trust in a developing country, „Current Research Journal of Social Sciences”, 2(2), s. 69–83.pl_PL
dc.referencesBRUNT T., MAWBY R., HAMBLY Z., 2000, Tourist victimisation and the fear of crime on holiday, „Tourism Management”, 21, s. 417–424.pl_PL
dc.referencesGEORGE R., 2010, Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town, „Tourism Management”, 31, s. 806–815.pl_PL
dc.referencesGLENSOR R.W., PEAK K.J., 2004, Crimes against tourists, „Problem-Oriented Guides for Police, Problem-Specific Guides Series”, Gide no. 26, U.S. Department of Justice, s. 1–54.pl_PL
dc.referencesGRINOLS E.L., MUSTARD D.B., STAHA M., 2011, How do visitors affect crime, „Journal of Quantitative Criminology”, 27, s. 363–378.pl_PL
dc.referencesHARPER D.W. jr., 2000, Planning in tourist robbery, „Annals of Tourism Research”, 27, 2, s. 517–520.pl_PL
dc.referencesHARRIOTT A. (ed.), 2003, Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, Kingston.pl_PL
dc.referencesKANDY J., 2003, Crime, [w:] J. Jenkins, J. Pigram (red.), Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, Taylor Francis, s. 86–88.pl_PL
dc.referencesKING J., 2003, Perception of crime and safety among tourists visiting the Caribbean, [w:] A. Harriott (red.), Understanding crime in Jamaica: New challenges for public policy, The University of the West Indies Press, s. 159–170.pl_PL
dc.referencesKORSTANJE M., 2009, Revisiting risk perception theory in the context of travel, „e-Review of Tourism Research”, 7, 4, s. 68–81.pl_PL
dc.referencesMORDWA S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta – przykład Łodzi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesOCHRYM R.G., 1990, Street crime, tourism and casinos: An empirical comparison, „Journal of Gambling Studies”, 6, 2, s. 127–138.pl_PL
dc.referencesPELFREY W.V., 2011, Tourism and crime: A preliminary assessment of the relationship of crime to the number of visitors at selected sites, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice”, 22, 2, s. 293–304.pl_PL
dc.referencesPIZAM A., 1982, Tourism and crime: Is there a relationship?, „Journal of Travel Research”, 20(3), s. 7–10.pl_PL
dc.referencesPIZAM A., 1999, A comprehensive approach to classifying Acts of crime and violence at tourism destinations, „Journal of Travel Research”, 38, 1, s. 5–12.pl_PL
dc.referencesPRIDEAUX B., 1996, The tourism crime cycle: a beach destinations case study, [w:] A. Pizam, Y. Mansfield (eds.), Tourism, crime and international security issues, John Wiley, Chichester, s. 59–76.pl_PL
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1983, Turystyka jako czynnik przemian społeczno-kulturowych środowiska, „Problemy Turystyki”, 1/2.pl_PL
dc.referencesROGALEWSKI O., 1972, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, Zakład Graficzny Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSÖNMER S.F., 1998, Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions, „Annals of Tourism Research”, 25(1), s. 112–144.pl_PL
dc.referencesSZTAUDYNGER M., 2004, Ekonometryczna analiza przestępczości w ujęciu terytorialnym, „Wiadomości Statystyczne”, 12, s. 53–60.pl_PL
dc.referencesTARLOW P.E., 2011, Crime and Tourism, [w:] J. Wilks, D. Pendergast, P. Leggat (eds.), Tourism in turbulent time (Towards Safe Experience for Visitors), s. 93–101.pl_PL
dc.referencesWILLIAMS K.H., 2010, An Analysis of crime statistics to tourist areas and non-tourist areas in New Orleans, „Caesars Hospitality Research Summit”, 10, s. 1–9.pl_PL
dc.referenceshttps://efus.eu/en/topics/places-and-times/tourism/newssecurity-tourism/efus/9722/; 1.07.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.lisowska2@uwr.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.04
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record