Show simple item record

dc.contributor.authorKról, Karol
dc.date.accessioned2017-09-20T08:27:40Z
dc.date.available2017-09-20T08:27:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22667
dc.description.abstractCelem autora artykułu była analiza adresów internetowych gospodarstw agroturystycznych pod kątem ich rodzaju oraz potencjału – informacyjnego i marketingowego. Badania wykonano w zbiorze 1121 witryn internetowych. Analizie poddano nazwy domenowe (nazwy główne) oraz rozszerzenia domen pod kątem ich rodzaju, z jednoczesnym oznaczeniem subdomen. Dokonano także podziału domen na płatne i bezpłatne. W konkluzji wykazano, że właściciele gospodarstw agroturystycznych najczęściej posługują się domenami krajowymi. Rzadziej wybierają adresy w domenach funkcjonalnych, regionalnych i europejskiej. Ponadto relatywnie rzadko posługują się adresami utworzonymi w serwisach bezpłatnych. Zamiast nich wybierają bezpłatne subdomeny, często utworzone w domenie dostawcy hostingu, portalu regionalnego (informacyjnego) lub innego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1
dc.subjectpromocja agroturystykipl_PL
dc.subjectdomena internetowapl_PL
dc.subjectmarketing internetowypl_PL
dc.titleDomena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderTourismpl_PL
dc.page.number[25]-31
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBARTOSIAK J., 2010, Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, „E-mantor”, 1(33), s. 73–76.pl_PL
dc.referencesCHEN R., XU W., 2017, The determinants of online customer ratings: a combined domain ontology and topic text analytics approach, „Electronic Commerce Research”, 17(1), s. 31–50, doi: 10.1007/s10660-016-9243-6.pl_PL
dc.referencesDROZDOWSKA M., DUDA-SEIFERT M., 2016, Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?/Travel websites: a relevant source of statistical information?, „Turyzm/Tourism”, 26(2), s. 7–14, doi: 10.18778/0867-5856.26.2.01.pl_PL
dc.referencesJANC K., 2015, Geografia domen internetowych – wybrane aspekty, „Przegląd Geograficzny”, 87(4), s. 643–658, doi: 10.7163/PrzG.=2015.4.4.pl_PL
dc.referencesKACHNIEWSKA M., 2011, Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, „International Journal of Management and Economics”, 32, s. 239–258.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., 2015, Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego, „Acta Scientiarum Pololnorum Formatio Circumiectus”, 14(4), s. 41–48, doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., 2016a, Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w Internecie, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 103(3), s. 84–100.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., 2016b, Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings”, 3, s. 57–71, doi: 10.15576/PDGR/2016.3.57.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., BEDLA D., 2014, Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, „Marketing i Rynek”, 11, s. 22–29.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., WOJEWODZIC T., 2006, Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, „Wieś i Doradztwo”, 1–2(45–46), s. 59–62.pl_PL
dc.referencesKRÓL K., ZDONEK D., GORZELANY J., 2017, Wartość informacyjna domeny internetowej, „Marketing i Rynek”, 3, s. 24–32.pl_PL
dc.referencesKRZYŻANOWSKA K., 2014, Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki”, 3(27), s. 41–55.pl_PL
dc.referencesLINDENTHAL T., 2014, Valuable words: The price dynamics of internet domain names, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, 65(5), s. 869–881, doi: 10.1002/asi.23012.pl_PL
dc.referencesPAWLAK J., 2014, Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 111: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, s. 521–530.pl_PL
dc.referencesROGOWSKI M., 2014, Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 2 (10), s. 12–20.pl_PL
dc.referencesSHANG S.S., WU Y.L., SIĘ Y.J., 2017, Generating consumer resonance for purchase intention on social network sites, „Computers in Human Behavior”, 69, s. 18–28, doi: 10.1016/j.chb.2016.12.014.pl_PL
dc.referencesSMAGA M., 2015, Czym w tym roku zaskoczy cię Google? „Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach”, s. 42–49, https://goo.gl/HBWoZ9; 21.06.2017.pl_PL
dc.referencesWAWRYSZUK R., 2015, Recepta na sukces? Trafna domena i krajowe rozszerzenie. „Raporty interaktywnie.com. Domeny, hosting, chmura”, s. 25–31, https://goo.gl/tXbEs4; 21.06.2017.pl_PL
dc.referencesWIŚNIEWSKA-SKÓRA A., 2016, Rynek nazw domeny.pl. Szczegółowy Raport NASK za czwarty kwartał 2016 roku, https://goo.gl/EtxobZ; 12.06.2017.pl_PL
dc.referencesWIŚNIEWSKA-SKÓRA A., GNIADEK A., 2017, Rynek nazw domeny.pl. Szczegółowy raport NASK za pierwszy kwartał 2017 roku, https://goo.gl/Zs8NQo; 21.06.2017.pl_PL
dc.referencesZHU F., ZHANG X., 2010, Impact of online consumer reviews on sales: The moderating role of product and consumer characteristics, „Journal of Marketing”, 74(2), s. 133–148, doi: 10.1509/jmkg.74.2.133.pl_PL
dc.contributor.authorEmailk.krol@onet.com.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.27.1.03
dc.relation.volume27pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record