Show simple item record

dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2017-09-08T08:44:26Z
dc.date.available2017-09-08T08:44:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0033-2143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22525
dc.description.abstractProblematyka szeroko pojętej wielokulturowości jest w dyskursie publicznym zdominowana przez socjologów, historyków, politologów, w mniejszym stopniu przez geografów. W artykule podjęto próbę omówienia badań geograficznych dotyczących wielokulturowości Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z powodu ich liczebności i różnorodności, ograniczono się do prac współczesnych naukowców, publikowanych po roku 1990, pomijając bogaty dorobek wcześniejszych pokoleń polskich geografów. Jednym z celów artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji istotnych dysproporcji w zainteresowaniu różnymi aspektami wielokulturowości, wyraźnie widocznymi zarówno w pracach naukowych, jak i w procesie edukacji geograficznej. Współczesne dynamiczne przemiany geopolityczne, demograficzne i kulturowe, zarówno w skali Europy, jak i Polski, stawiają przed geografami nowe wyzwania badawcze dotyczące wielokulturowości, zwłaszcza dotyczące relacji pomiędzy poszczególnymi narodowościami, grupami regionalnymi oraz wyznaniowymi, także spoza europejskiego kręgu kulturowego, w zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Dlatego celem artykułu jest także zwrócenie uwagi geografów na potrzebę intensyfikacji badań dotyczących zarówno tzw. mniejszości regionalnych, jak i społeczności wywodzących się ze środowisk imigranckich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PANpl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Geograficzny;2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwielokulturowośćpl_PL
dc.subjectwieloetnicznośćpl_PL
dc.subjectdziedzictwo kulturowepl_PL
dc.subjectregiony wielokulturowepl_PL
dc.subjectstruktura narodowościowapl_PL
dc.subjectmniejszościpl_PL
dc.subjectimigrancipl_PL
dc.titleWielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej - zarys problematykipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number137-157pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnychpl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.barwinski@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume88pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska