Show simple item record

dc.contributor.authorKlima, Ewa
dc.date.accessioned2017-06-27T09:41:57Z
dc.date.available2017-06-27T09:41:57Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21997
dc.description.abstractNotions of demography and morality were used in the title of the paper. In the paper itself they were define as population movement and religious morality (i.e. religiosity, in many aspects and application approach). It is important in Polish society since it is still seen as a very catholic. The fundamental presumption is that values determine our style of life, behavior and opinions. The aim of the article is to show the relation of religious morality and opinions on family, natality and abortion. Data from various surveys were used in analysis. They were: Polish General Social Survey, Polish Opinion Research Center’s reports, Instytut Statystki Kościoła Katolickiego reports, ‘Social Diagnosis’.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;12
dc.titleDemografia a moralność. Opinie Polakówpl_PL
dc.title.alternativeDemography and morality. Poles’ opinionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number[213]-228
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAscherson N., 1982, Polish August What Has Happened in Poland, Penguin, Harlow.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2005, Wartości i normy w życiu Polaków, BS/133/2005, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2008, Stosunek Polaków do rozwodów, BS/43/2008, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2009, Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, BS/40/2009, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2010, Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, BS/99/2010, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2013, Polacy o rozwodach, BS/36/2013, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2013, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, BS/33/2013, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R., 2013, Wartości i normy, BS/111/2013, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCichomski B., Jerzyński T., Zieliński M., 2009, Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2008, Instytut Studiów Społecznych, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (red.), 2013, Diagnoza społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHipsz N., 2012, Opinie o prawie aborcyjnym, BS/160/2012, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHipsz N., 2013, Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, BS/32/2013, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHolzer J., 1989, Demografia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMariański J., 2004, Moralność a religia [w:] Libiszowska-Żółtkowska M., Mariański J. (red.), Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOmyła-Rudzka M., 2013, Postawy prokreacyjne kobiet, BS/29/2013, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowska M., 1963, Socjologia moralności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiwowarski W., 1977, Religijność miejska w regionie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiwowarski W., Zdaniewicz W. (red.), 1990, Religijność polska w świetle badań socjologicznych, Pallottinum, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailevaklima@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.12.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record