Show simple item record

dc.contributor.authorDzieciuchowicz, Jerzy
dc.date.accessioned2017-06-27T09:41:52Z
dc.date.available2017-06-27T09:41:52Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21994
dc.description.abstractWspółcześnie ukształtował się nowy obraz demograficzny świata. Głównym celem tego opracowania jest wszechstronne naświetlenie jego najważniejszych elementów składowych oraz dokonanie próby ich syntezy. Szczegółowej analizie poddano dystrybucję przestrzenną ludności, jej rozwój i reprodukcję, a także strukturę demograficzną. Podsumowaniem całości badanej problematyki jest przestrzenna typologia demograficzna. Praca ta bazuje głównie na informacjach demograficznych pochodzących z oficjalnych publikacji poszczególnych krajów oraz organizacji i instytucji międzynarodowych. W toku omawianych badań odwoływano się do diagnozy sytuacji demograficznej świata, będącej obiektem zainteresowania wielu badaczy. Badania te wykazały, że obraz demograficzny współczesnego świata jest bardzo zróżnicowany. W formie uogólnionej obrazuje to opracowana typologia przestrzenna ludności państw (184), którą oparto na 19 cechach demograficznych. Opisują one wszechstronnie sytuację demograficzną, z uwzględnieniem struktury przestrzennej ludności, migracji stałych, rozwoju demograficznego i ruchu naturalnego oraz struktury ludności według płci i wieku. Typologii dokonano przy użyciu taksonomicznej metody K-średnich, wydzielając osiem skupień utożsamianych z typami państw. Nazwy określonych typów utworzono od ich najbardziej wyróżniających cech diagnostycznych. Lista wyróżnionych typów obejmuje: Typ 1 – bardzo wysokie natężenie urodzeń i zgonów. Typ 2 – wysokie natężenie urodzeń, przy niskiej umieralności. Typ 3 – wyjątkowo wysoki przyrost rzeczywisty i migracyjny, przy rekordowo wysokiej maskulinizacji ludności. Typ 4 – duży przyrost rzeczywisty, zbieżny z wysokim saldem migracyjnym i dość dużym przyrostem naturalnym. Typ 5 – bardzo wysoki poziom starzenia demograficznego i bardzo długie trwanie życia kobiet i mężczyzn. Typ 6 – wysoki udział ludności dorosłej, przy niskiej dzietności i rodności oraz umieralności. Typ 7 – dominacja dużych rodzin, przy silnej maskulinizacji. Typ 8 – bardzo wysokie ogólne natężenie zgonów, przy dużym natężeniu przyrostu migracyjnego.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;12
dc.titleStructure and spatial typology of the world population todayen_GB
dc.title.alternativeStruktura i typologia przestrzenna ludności współczesnego światapl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013en_GB
dc.page.number[9]-20
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesClarke J.I., 1998, Ludność ziemi, Prószyński i S-ka, Warsaw.pl_PL
dc.referencesColeman D.A., 2002, Population of the Industrial World – A Convergent Demographic Community?, “International Journal of Population Geography”, 8.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia Świat i Polska 2007, 2006, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesJagielski A., 1974, Geografia ludności, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Podstawy geografii ludności, WA DIALOG, Warsaw.pl_PL
dc.referencesJones H., 1993, Population Geography, PCP, London.pl_PL
dc.referencesKaczmarek T., Koralewski T., Matykowski R., 1998, Ludność świata, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.pl_PL
dc.referencesKosiński L.,1967, Geografia ludności, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesKurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, WN AP, Cracow.pl_PL
dc.referencesMaryański A., 1977, Ludność świata, PWN, Warsaw.pl_PL
dc.referencesNotestein F., 1945, Population – the Long View [in:] Schultz T. (ed.), Food for the World, Chicago.pl_PL
dc.referencesOkólski M. (red.), 1990, Teoria przejścia demograficznego, PWE, Warsaw.pl_PL
dc.referencesThumerelle R.-J., 1996, Les populations du monde, Natan, Paris.pl_PL
dc.referencesUrłanis B. (red.), 1966, Ludność świata, PWE, Warsaw.pl_PL
dc.referencesVan de Kaa D.J., 1987, Europe's Second Demographic Transition, “Population Bulletin”, Vol. 42, No. 1, Population Reference Bureau, Washington, D.C.pl_PL
dc.referencesVan de Kaa D.J., 2003, The Idea of a Second Demographic Transition in Industrialized Countries, “The Japanese Journal of Population”, No.1, Vol. 1.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjdziec@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.12.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record