Show simple item record

dc.contributor.authorRaźniak, Piotr
dc.contributor.authorDorocki, Sławomir
dc.contributor.authorWiniarczyk-Raźniak, Anna
dc.date.accessioned2017-05-24T11:55:09Z
dc.date.available2017-05-24T11:55:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21784
dc.description.abstractLarge corporations are an important aspect influencing the status of the city in the international context. The aim of this article is to determine the level of development of the command and control functions of cities in Central and Eastern Europe. These functions are defined on the basis of revenues from sales and net income of 600 corporations whose headquarters are located in Central and Eastern Europe for the years 2008 and 2012. The impact of each sector was also examined. During the economic slowdown in 2008–2012, revenues from sales and net income of the examined corporations slightly increased. The highest level of development of control and management functions has been observed in two capitals: Prague and Warsaw. In addition, a decrease in the number of cities in which the head offices were located was noted, which is different from the trend observed on a global scale.en_GB
dc.description.abstractWielkie korporacje mają duży wpływ na rangę miasta na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju funkcji kontrolno-zarządczych miast Europy Środkowo-Wschodniej. Określono je na podstawie przychodów ze sprzedaży i zysku netto 600 korporacji (dla lat 2008 i 2012), których siedziby zarządów zlokalizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz wpływu poszczególnych sektorów na tę funkcję. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że mimo spowolnienia gospodarczego w latach 2008–2012 przychody i dochody badanych korporacji nieznacznie się zwiększyły. Najwyższy rozwój funkcji kontrolno-zarządczych w analizowanym regionie odnotowano w dwóch stolicach: Pradze i Warszawie. Ponadto zauważono zmniejszenie się liczby miast, w których zlokalizowane były siedziby zarządów, co jest odmienną tendencją od obserwowanej w skali globalnej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;17
dc.subjectcommand and control functionsen_GB
dc.subjectCentral Europeen_GB
dc.subjectDeloitteen_GB
dc.subjectcorporationen_GB
dc.subjectheadquartersen_GB
dc.subjectfunkcje kontrolno-zarządczepl_PL
dc.subjectEuropa Środkowo-Wschodniapl_PL
dc.subjectDeloittepl_PL
dc.subjectkorporacjepl_PL
dc.subjectsiedziby zarządówpl_PL
dc.titleDynamika funkcji kontrolno-zarządczych miast Europy Środkowo-Wschodniej w czasie spowolnienia gospodarczegopl_PL
dc.title.alternativeThe Dynamics of Control and Managerial Functions In Central and Eastern European Cities in the Time of the Economic Slowdownen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[21]-38
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAlderson A.S., Beckfield, J. (2004), Power and position in the world city system, „American Journal of Sociology” 109(4), 811–51.pl_PL
dc.referencesBrozzi R. Lapuh L., Nared J., Streifeneder T. (2015), Towards more resilient economies in Alpine regions, „Acta geographica Slovenica”, 55(2), 339–350, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.916.pl_PL
dc.referencesConnoly R. (2013), The Economic of Social Order Development in Post-Socialist in Eastern Europe, Routledge.pl_PL
dc.referencesCsomós G. (2013), The Command and Control Centers of the United States (2006/2012): An Analysis of Industry Sectors Influencing the Position of Cities, „Geoforum”, 12(50), 241–251.pl_PL
dc.referencesCsomós G. (2012), GaWC Data Set 26: Global Command and Control Centres, 2006/2009/2012, www.lboro.ac.uk.pl_PL
dc.referencesCsomós G., Derudder B. (2014), European Cities as Command and Control Centres, 2006–11, „European Urban and Regional Studies”, 21, 345–352, DOI: 10.1177/0969776412453149.pl_PL
dc.referencesDeloitte Central Europe Top 500 Report, www.deloitte.com.pl_PL
dc.referencesDorocki S. (2010), Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 16, 125–136.pl_PL
dc.referencesDorocki S. (2012), Regional Differentiation in the Development of French Towns – Quantitative Analysis, „Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, 3(29), 13–31.pl_PL
dc.referencesDorocki S. (2014), Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 25, 108–131.pl_PL
dc.referencesDorocki S., Boguś M. (2014), Regional Variety of Biotechnology Development in Asia, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 120:197–212, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.097.pl_PL
dc.referencesGlobalization and World Cities, www.lboro.ac.uk.pl_PL
dc.referencesFriedmann J. (1986), The world city hypothesis, „Development and Change”, 17, 69–83.pl_PL
dc.referencesFroot K.A. (1994), Foreign Direct Investment in Eastern Europe: Some Economic Considerations [w:] Blanchard O., Froot K., Sachs J. (red.), Transition in Eastern Europe, Vol. 2, 293–318, Chicago, University of Chicago Press.pl_PL
dc.referencesGál Z. (2015), Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis. The case of Budapest, „Studia Regionalne i Lokalne”, 60(2), 53–80, DOI: 10.7366/1509499526003.pl_PL
dc.referencesHall P. (1966), The World Cities, London: Heinemann, DOI: 10.1080/004209-89120080651.pl_PL
dc.referencesIMAP. Global Pharma Biotech Report 2014.pl_PL
dc.referencesKincses Á., Nagy Z., Tóth G. (2014), Modelling the spatial structure of Europe, „Regional Statistics”, 4(2): 40–54, DOI: 10.15196/RS04203.pl_PL
dc.referencesLiu X., Derudder B., Witlox F., Hoyler M. (2014), Cities As Networks within Networks of Cities: The Evolution of the City/Firm-Duality in the World City Network, 2000–2010, „Tijdschrift voor economische en sociale geographie”, 105(4): 465–482, DOI: 10.1111/tesg.12097.pl_PL
dc.referencesLyons D., Salmon S. (1995), World cities, multinational corporations, and urban hierarchy: the case of the United States [w:] Knox P.L., Taylor P.J. (red.), World cities in a World-system, Cambridge University Press, Cambridge, 98–114.pl_PL
dc.referencesRachwał T. (2011), Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization, „Procedia. Social and Behavioral Sciences”, Vol. 19 (2011), 1–10, DOI:10.1016/j.sbspro.2011.05.100.pl_PL
dc.referencesRachwał T., Boguś M. (2012), The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries [w:] Krstić B., Chodyński A. (red.), Current problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises, Faculty of Economics, University of Niš, Serbia, Niš, 133–156, DOI: 10.2478/v10117-012-0021-9.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., Dorocki D., Winiarczyk-Raźniak A. (2017), Permanence of the economic potential of cities based on sector development, „Chinese Geographical Science” 1(27).pl_PL
dc.referencesRaźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015), Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej, „Studia Miejskie”, 18, 119–130.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., Nowotnik D. (2015), Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata, „Ekonomia Międzynarodowa”, 9, 23–39.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., Winiarczyk-Raźniak A. (2015), Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? „Acta Geographica Slovenica”, 55(1), 127–139, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.740.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., Winiarczyk-Raźniak A., Nowotnik D. (2015), Central and Eastern European Cities in globalized world, „Socio-Economic Problems and the State”, 12(1), 22–33, UDC 339.922:330.pl_PL
dc.referencesRaźniak P., Winiarczyk-Raźniak A. (2014), Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 27, 99–117.pl_PL
dc.referencesRosińska-Bukowska M. (2015), Internacjonalizacja przedsiębiorstw – istota budowania konkurencyjności w dobie globalizacji korporacyjnej, „Ekonomia Międzynarodowa”, 8, 153–171.pl_PL
dc.referencesSassen S. (1991), The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton University Press.pl_PL
dc.referencesSassen S. (2000), The Global City: Strategic Site/New Frontier, „American Studies”, 41 (2/3), 79–95.pl_PL
dc.referencesSassen S. (2006), Cities in a world economy, 3rd Edition, Pine Forge Press, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesSassen S. (2011), Cities in a world economy, 4th edition, Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M. (2015), The impact of the economic crisis on the metropolisation process in the capital cities of the CEE countries, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2(60), 32–52, DOI: 10.7366/1509499526002.pl_PL
dc.referencesSmętkowski M. (2014), Źródła wzrostu gospodarczego w regionach krajów Europy Środkowo-Wschodniej – dezagregacja strukturalna, „Studia Regionalne i Lokalne”, 56(2), 5–27, DOI: 10.7366/1509499525601.pl_PL
dc.referencesTaylor P.J. (2004), World City Network: A Global Urban Analysis, London.pl_PL
dc.referencesTaylor P.J., Csomós G. (2012), Cities as control and command centres: Analysis and interpretation, „Cities”, 29(6), 408–411.pl_PL
dc.referencesTsenkova S. (2008), Managing change: the comeback of post-socialist cities, „Urban Research Practice”, Vol. 1, No. 3, 291–310.pl_PL
dc.referencesWojciechowski L., Lubacha-Sember J. (2014), Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. Model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych, „Ekonomia Międzynarodowa”, 7, 136–149.pl_PL
dc.referencesWójtowicz M., Dorocki S. (2014), Regional differences in the development of the biotechnology industry in Latin America, with particular emphasis on Brazil and Mexico [w:] Wójtowicz M., Winiarczyk-Raźniak A. (red.) Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP, 111–135.pl_PL
dc.referencesTsenkova S. (2008), Managing change: the comeback of post-socialist cities, „Urban Research Practice”, Vol. 1, No. 3, 291–310.pl_PL
dc.referencesZuzańska-Żyśko E. (2016), Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlobalization and World Cities, www.lboro.ac.uk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailprazniak@up.krakow.pl
dc.contributor.authorEmailsdorocki@up.krakow.pl
dc.contributor.authorEmailarazniak@up.krakow.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.17.02
dc.subject.jelD22
dc.subject.jelF69
dc.subject.jelR12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record