Show simple item record

dc.contributor.authorPotocki, Tomasz
dc.date.accessioned2017-05-22T08:50:39Z
dc.date.available2017-05-22T08:50:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21769
dc.description.abstractOne of the methods which help to decrease the level of vulnerability to poverty and social exclusion is the raise the level of financial literacy among poor households. However, to do this effectively one needs to possess the reliable measurement tool, particularly adopted to intellectual capacities of the poor. Unfortunately there is a lack of such tests available in scientific literature. In the light of the current constraints, in author’s opinion, one needs to construct financial literacy test dedicated to poor using evolutionary approach. That is, the ones which not only tests financial literacy but also numeracy, statistical and risk literacy. In authors opinion, the statistical and risk literacy is much more important and more universal then financial literacy. To prove that point author positively verify following thesis “Risk literacy is effective predictor of financial literacy level, especially among poor and vulnerable to poverty population (exogenously and endogenously)”. The author’s study contribute to dynamically developing, interdisciplinary field of research devoted to household finance, especially to financial decisions under poverty and microeconomics of poverty. The structure of the article support formulated goals. The research method was applied to answer the research questions.en_GB
dc.description.abstractJednym ze sposobów zmniejszania poziomu podatności na ubóstwo i marginalizację społeczną jest podnoszenie poziom wiedzy finansowej wśród najbardziej zagrożonych gospodarstw domowych. Jednakże aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności dysponować poprawnym narzędziem pomiaru, dopasowanym szczególnie do możliwości intelektualnych osób podatnych na ubóstwo i marginalizację społeczną. Niestety, tego typu opracowań w literaturze brakuje. W obliczu wskazanych powyżej ograniczeń, w opinii autora należy budować testy wiedzy finansowej wśród osób podatnych na niski jej poziom w sposób ewolucyjny, czyli taki, który uwzględnia wiedzę z podstaw arytmetyki, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, a dopiero w drugiej kolejności samej wiedzy finansowej. Autor wyraża przekonanie, że znaczenie wiedzy z zakresu ryzyka jest dużo bardziej istotne i uniwersalne aniżeli samej wiedzy finansowej. Stąd na potrzeby niniejszego artykułu autor pozytywnie zweryfikował tezę badawczą: „Wiedza z zakresu ryzyka jest skutecznym predykatorem wiedzy finansowej wśród osób szczególnie podatnych na jej niski poziom (m.in. egzogenicznie i/lub endogenicznie ubogich)”. Artykuł wpisuje się w nurt badań poświęconych finansom osobistym, czyli tzw. nowej ekonomii rodziny, szczególnie w nurt badań poświęconych decyzjom finansowym w obliczu ubóstwa i mikroekonomicznym koncepcjom analizy ubóstwa. Artykuł ten ma charakter metodyczny i badawczy. Struktura artykułu jest podporządkowana celom badawczym.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja finansowana ze środków statutowych UR, Narodowy Bank Polskipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;326
dc.subjectFinancial literacyen_GB
dc.subjectpovertyen_GB
dc.subjectfinancial decisionsen_GB
dc.subjectfinancial capabilitiesen_GB
dc.subjectsocial exclusionen_GB
dc.subjectfinancial educationen_GB
dc.subjecthousehold financeen_GB
dc.subjectwiedza finansowapl_PL
dc.subjectubóstwopl_PL
dc.subjectdecyzje finansowepl_PL
dc.subjectświadomość finansowapl_PL
dc.subjectwykluczenie finansowepl_PL
dc.subjectedukacja finansowapl_PL
dc.subjectfinanse gospodarstw domowychpl_PL
dc.titlePoziom wiedzy finansowej wśród osób podatnych na ubóstwo – aspekty metodyczne i wyniki badań własnychpl_PL
dc.title.alternativeThe level of financial literacy among poor – methodological and empirical resultsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[217]-234
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Rzeszów, Faculty of Economics, Political Economy Departament
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAnand P., Lea S. (2011), The psychology and behavioural economics of poverty, „Journal of Economic Psychology”, vol. 32, p. 284–293, doi.org/10.1016/j.joep.2010.11.004.pl_PL
dc.referencesAtkinson A., Messy F.-A. (2012), Assessing Financial Literacy in 12 Countries An OECD Pilot Exercise, „Netspar Discussion Papers” vol. 01, arno.uvt.nl/show.cgi?fid=114072 [Dostęp15.03.2015].pl_PL
dc.referencesBertrand M., Mullainathan S., Shafir E. (2010), A Behavioral-Economics View of Poverty, „American Economic Review”, vol. 94, no. 2, s. 419–423, doi: 10.1257/0002828041302019.pl_PL
dc.referencesBlaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogacka-Kisiel E. (red.) (2012), Finanse osobiste. Zachowania, Produkty, Strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDel Missier F. Mäntylä F., Bruine de Bruin W. (2011), Executive functions in decision making: An individual differences approach, „Thinking and Reasoning” vol. 16, no. 2, p. 69–97, doi: 10.1080/13546781003630117.pl_PL
dc.referencesChen H., Volpe R.P. (1998), An analysis of personal financial literacy among college students. „Financial Services Review” vol. 7, p. 107–128, doi: 10.1016/S1057-0810(99)80006-7.pl_PL
dc.referencesChristelis D., Jappelli T., Padula M. (2010), Cognitive Abilities and Portfolio Choice, „European Economic Review” vol. 54, p. 18–39.pl_PL
dc.referencesCokely E.T, Galesic M., Schulz E., Hhazal S., Garcia-Retamero R. (2012), Measuring Risk Literacy: The Berlin Numeracy Test, „Judgment and Decision Making”, vol. 7, no. 1, p. 25–47.pl_PL
dc.referencesDewey M.E., Prince M.J. (2005), Cognitive Function, [w:] A. Börsch-Supan, A. Brugiavini, H. Jürges, J. Mackenbach, J. Siegriest, I.G. Weber (red.), Health, Aging and Retirement in Europe: First Results from the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, Mannheim.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2002), Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlejterski S. (2007), Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrederick S. (2005), Cognitive reflection and decision making. „Journal of Economic Perspectives”, vol. 19, no. 4, p. 25–42, doi: 10.1257/089533005775196732.pl_PL
dc.referencesGathergood J., Weber J. (2014), Self-Control, Financial Literacy the Co-Holding, „Journal of Economic Behavior Organization”, vol. 107, p. 455–469, doi: 10.1016/j.jebo.2014.04.018.pl_PL
dc.referencesGigerenzer G. (2015), Risk Savvy. How to make good decisions, Viking Adult, New York.pl_PL
dc.referencesGolinowska S. (1996), Polska bieda. Kryteria. Przeciwdziałanie. Pomiar, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHastings J.S., Madrian B.C., Skimmyhorn W.L. (2012), Financial Literacy, Financial Education and Economic Outcomes, „NBER Working Paper no. 18412”. MA: Cambridge, http://www.nber.org/papers/w18612.pdf [Dostęp 01.12.2014].pl_PL
dc.referencesHoelzl E., Kapteyn A. (2011), Editorial, „Journal of Economic Psychology”, vol. 32, p. 543–545, doi: 10.1016/j.joep.2011.04.005.pl_PL
dc.referencesHung A.A., Parker A.M., Yoong J.K. (2009), Defining and Measuring Financial Literacy. „Rand Working Paper WR–708”, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/.../ RAND_WR708.pdf [Dostęp 01.01.2015].pl_PL
dc.referencesHuston S.J. (2010), Measuring Financial Literacy, „The Journal of Consumer Affairs”, vol. 44, nr 2, s. 296–316, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1945216.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.) (2011), Edukacja i świadomości finansowa, Wydawnictwo SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohnson E., Sherraden M.S. (2007), From Financial Literacy to Financial Capability among Youth, „Journal of Sociology Social Welfare”, vol. 34, no. 3, p. 119–146.pl_PL
dc.referencesKlapper L.F., Lusardi A., Panos G.A. (2012), Financial literacy and financial crisis, „NBER Working Paper no. 17930”, MA: Cambridge, http://www.nber.org/papers/w17930.pdf [Dostęp 01.12.2014], doi: 10.3386/w17930.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M. (2014), Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLipkus I. M., Samsa G., Rimer B.K. (2001), General performance on a numeracy scale among highly educated samples, „Medical Decision Making”, vol. 21, s. 37–44, doi: 10.1177/0272989X0102100105.pl_PL
dc.referencesLusardi A. (2008), Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice?, „NBER Working Paper no. 14084”, MA: Cambridge, www.nber.org/papers/14084 [Dostęp 01.12.2014], doi: 10.3386/w14084.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Mitchell O.S. (2007), Baby Boomer Retirement Security: The Role of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth, „Journal of Monetary Economics”, vol. 54, p. 205–224, doi: 10.1016/j.jmoneco.2006.12.001.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Mitchell, O.S. (2011), Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing, „NBER Working Paper no. 17078”, MA: Cambridge, www.nber.org/papers/17078 [Dostęp 01.12.2014], doi: 10.3386/w17078.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Mitchell O.S. (2013), The economic importance of financial literacy – theory and evidence, „NBER Working Paper no. 18952”, MA: Cambridge, www.nber.org/papers/w18952 [Dostęp 01.12.2014], doi: 10.3386/w18952.pl_PL
dc.referencesLusardi A., Tufano P. (2009), Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness, „NBER Working Paper no. 14808”, MA: Cambridge, www.nber.org/papers/14808, doi: 10.3386/w14808 [Dostęp 01.12.2014].pl_PL
dc.referencesMaison D. (2013), Polak w świecie finansów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMandell L. (2007), Financial literacy of high school students, [w:] J.J. Xiao (red.), Handbook of Consumer Finance Research, Springer, New York, p. 163–183.pl_PL
dc.referencesMoore D.L (2003), Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, behavior, Attitudes, and Experiences, „SESRC Technical Report 03–39”, Social and Economic Sciences Research Center Washington State University, http://www.researchgate.net/publication/265728242_Survey_of_Financial_Literacy_in_Washington_State_Knowledge_behavior_Attitudes_and_Experiences [Dostęp 01.05.2015].pl_PL
dc.referencesMullainathan S., Shafir E., Bertrand M. (2006), Behavioral Economics and Marketing in Aid of Decision Making Among the Poor, „Journal of Policy Making and Marketing”, vol. 25, no. 1, s. 8–23, http://dx.doi.org/10.1509/jppm.25.1.8.pl_PL
dc.referencesNarodowy Bank Polski (2015), Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 2015, NBP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOECD (2014), PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century, „OECD Publishing”, vol. VI, http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en.pl_PL
dc.referencesPanek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPotocki T. (2016), Poziom wiedzy finansowej wśród mieszkańców terenów peryferyjnych zagrożonych ubóstwem, „Zeszyty Naukowe UEW”, Wrocław (w druku).pl_PL
dc.referencesRooij M. van, Lusardi A., Alessie R., (2011), Financial Literacy and Stock Market Participation, „Journal of Financial Economics”, vol. 101, no. 2, s. 449–72, doi: 10.1016/j.jfineco.2011.03.006.pl_PL
dc.referencesSchwartz L.M.L., Woloshin S.S., Black W.C.W., Welch H.G.H. (1997), The role of numeracy inunderstanding the benefit of screening mammography, „Annals of Internal Medicine”, vol. 127, p. 966–972, doi: 10.7326/0003-4819-127-11-199712010-00003.pl_PL
dc.referencesSherraden M. S. (2013), Building blocks of financial capability, [w:] J.M. Birkenmaier, M.S. Sherraden, J.C. Curley (red.) Financial Capability and Asset Building: Research, Education, Policy, and Practice, Oxford University Press, New York Oxford, p. 1–43.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B. (red.) (2008), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopińska I. (red.) (2005), Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWobker I., Lehmann-Waffenschmidt M., Kenning P., Gigerenzer G. (2012), What Do People Know About the Economy? A Test of Minimal Economic Knowledge in Germany. A Test of Minimal Economic Knowledge in Germany, „Dresden Discussion Paper Series in Economics”, nr 3/12, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2190337.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtpotocki@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.326.14
dc.relation.volume6pl_PL
dc.subject.jelR20
dc.subject.jelD14
dc.subject.jelD81


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record