Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska, Beata Anna
dc.date.accessioned2017-05-22T08:50:31Z
dc.date.available2017-05-22T08:50:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21760
dc.description.abstractThe variability of the environment, saturation of the domestic market, the need to remain competitive, etc. require enterprises to search for new solutions in the fields of management and operation. Managers are confronted with new challenges. The internationalization of enterprises became an increasingly occurring pattern of cooperation and collaboration, resulting from the need to seek new markets and new opportunities, as well as the need to survive on the market. The article presents some chosen aspects of internationalization of enterprises, with a particular focus on the specifics of the internationalization of Polish companies of micro, small and medium size. The article presents the motives that guide entrepreneurs and managers, allowing them to expand their business activities to foreign markets. Also, it shows the barriers, which occur most frequently in the process of internationalization. The conducted empirical studies became the basis for presenting the ways of internationalization of Polish enterprises from the SME sector. The results were then referred to the conditions present in Poland and to the existing models. The article was written based on the analysis of literature and own research.en_GB
dc.description.abstractZmienność otoczenia, nasycenie rynku krajowego, konieczność pozostania konkurencyjnym itp. wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych rozwiązań w sferze gospodarowania i funkcjonowania. Stawia przed menedżerami nowe wyzwania. Internacjonalizacja przedsiębiorstw to coraz częściej występujący sposób kooperacji i współpracy, wynikający z konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu, nowych możliwości, czy przetrwania. W artykule przedstawiono wybrane aspekty internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki internacjonalizacji polskich firm o mikro, małej i średniej wielkości. Przedstawiono motywy, którymi kierują się przedsiębiorcy i menedżerowie, pozwalające z działalnością gospodarczą wychodzić na rynki zagraniczne. Zawarto też bariery, które w procesie internacjonalizacji występują najczęściej. Przeprowadzono badania empiryczne, na podstawie których pokazano drogi (sposoby) internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich z sektora MSP. Odniesiono wyniki badań do polskiej specyfiki i do istniejących modeli. Artykuł napisano w oparciu o analizę literatury i badania własne.pl_PL
dc.description.sponsorshipKatedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;326
dc.subjectinternationalizationen_GB
dc.subjectSMEsen_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectinternational companyen_GB
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectsektor MSPpl_PL
dc.subjectumiędzynarodowieniepl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo międzynarodowepl_PL
dc.titlePaths of internationalization of Polish enterprisesen_GB
dc.title.alternativeDrogi internacjonalizacji polskich przedsiębiorstwpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016en_GB
dc.page.number[5]-18
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAdebahr H. (1980), Auslandsaktivitäten deutsche Unternehmen – Chancen der Zukunftssicherung, Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln, Dortmund.pl_PL
dc.referencesAharoni Y. (1966), The Foreigen Investment Decision Process, Harvard Graduale School of Business, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesBuckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCavusgil S.T. (1984), Differences among exporting firms based on their degree of internationalization, “Journal of Business Research” vol. 12, issue 2, p. 195–208.pl_PL
dc.referencesCieślik J. (1987), Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzinkota M., Johston W. (1981), Segmenting U.S. Firms for Export Development, “Journal of Business Review”, no. 4, p. 19–23.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej – teoria i metodologia badań, [in:] P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (eds.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Francji, Włoch, Czech i Polski, Wydawnictwo SPG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDaszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo SPG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDulfer E. (1992), Internationales Magagement In unterschiedlichen Kulturbereichen, O.Oldenbourg Verlag, Munnchen–Wien.pl_PL
dc.referencesDörnberg E.A. (1982), Die Internationalisierung mittelständischer Industrieunter-nehmungen – Auswirkungen auf Organisationsstruktur und Führungsstil, Gottingen, Vandenhoeck, Ruprecht.pl_PL
dc.referencesGUS (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B. (2014), Internacjonalizacja przedsiębiorstw – zagadnienia wybrane, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (eds.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesGołębiowski T. (ed.) (1994), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments, “Journal of International Business Studies” 8, vol. 8, p. 22–23.pl_PL
dc.referencesLichtarski J. (ed.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLuostarinen R., Hellman H. (1993), Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprise, [in:] M. Virtanen (ed.) Proceedings of the Conference on the Development, “Ministry of Trade and Industry, Studies and Raports”, no. 59, p. 2–37.pl_PL
dc.referencesMatthyssens P., Pauwels P., Vandenbempt K. (2001), Strategic Behavior in Globalizing Markets: Case Studies on the Internationalization of Mid-Sized MNEs, [in:] Preceedings of 6th Workshop in International Business, University of Vaasa.pl_PL
dc.referencesMead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMonitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2006 (2006), PKPP Lewiatan, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNogalski B., Daszkiewicz N. (2005), Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw – przymus czy swobodny wybór, [in:] Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Tychy.pl_PL
dc.referencesOECD (1997), Globalisation and small and medium enterprises, Paris.pl_PL
dc.referencesRugman A.M. (1980), A New theory of the multinational enterprise, internationalization versus internationalization, “Columbia Journal of World Business”, t. 15, vol. 33, p. 76–78.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE S.A., Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitkowska J., Wysokińska Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referenceshttp://portalwiedzy.onet.pl/88268,,,,internacjonalizacja,haslo.html [Dostęp 07 VII 2015].pl_PL
dc.contributor.authorEmailbettysue@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.326.01
dc.relation.volume6en_GB
dc.subject.jelF230


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record